Manažment terminálov a zariadení

Vývoj riešení terminálov na báze dotykovej obrazovky je jednou z kľúčových silných stránok spoločnosti. Spoločnosťou vyvinutý moderný systém pre manažment terminálov umožňuje sieťové prepojenie a riadenie terminálov, priamy prístup do systému prostredníctvom webového on-line administratívneho systému, jednoduchú a bezpečnú realizáciu platobných funkcií, riadenie digitálnych práv (Digital Rights Management) a veľkého množstvo ďalších funkcií. Modulárna štruktúra hardvéru a softvéru umožňuje ultra-rýchlu a nákladovo efektívnu realizáciu nových projektov.