Smart Energy

- Komplexná podpora projektov Smart Energy
- Inteligentné merače / Riešenia inteligentných rozvodných sietí
- Vývoj hardvérových a softvérových produktov

Divízia S&T pre oblasť Smart Energy, pôsobiaca v nemecky hovoriacich krajinách a v strednej a východnej Európe, je dodávateľom inteligentných energetických technologických produktov. Vývoj a výroba hardvérových produktov a softvérových riešení pre inteligentné siete je založená na použití protokolu OSGP (Open Smart Grid Protocol). Milióny týchto riešení sú už v úspešnej prevádzke. Pod správou spoločnosti je len v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku viac ako 250 tisíc OSGP koncových zariadení pre riadenie inteligentnej energie. Medzi klientov patria takí renomovaní dodávatelia energie ako sú napríklad spoločnosti Linz Strom, Industrielle Werke Basel (IWB), Swiss Billing (SWiBi), Energie Klagenfurt a Werkbetriebe Frauenfeld.

Ťažisko podnikania S&T Smart Energy je v poskytovaní hardvérových a softvérových produktov pre inteligentné siete (komunikácia, produkty pre meranie spotreby a riadenie záťaže). Tieto zahŕňajú softvérové riešenia dátových centier pre dodávateľov energií a štandardné kompatibilné OSGP zariadenia umožňujúce inteligentné meranie, kontrolu a spracovanie dát zo siete v systéme - Grid Management System (GMS). Systém GMS bol vyvinutý za účelom správy a prevádzky inteligentných meradiel pre elektrickú energiu, plyn, vodu a teplo; a ponúka rôzne doplnkové funkcie ako napríklad riadenie záťaže a monitorovanie kvality napätia. Rozsiahle portfólio produktov a služieb S&T Smart Energy dopĺňa technologické a procesné poradenstvo.

Elektrizačné sústavy, predovšetkým však distribučné sústavy sú postupne transformované do inteligentných sietí. S&T Smart Energy stojí v čele tejto transformácie. Komunikácia a výmena dát medzi dodávateľmi energie a spotrebiteľmi je možná prostredníctvom komponentov inteligentných sietí. Táto obojsmerná komunikácia zvyšuje efektivitu prevádzky energetických sústav, umožňuje tvorbu nových služieb a ponúk, ako napríklad nové modely fakturácie založené na viacerých tarifách (tzv. TOU –Time of Use Tariffs), predplatné kreditné systémy a podobne. Nové technológie a modely fungovania trhu s elektrinou zároveň umožňujú rozšírenie a efektívnejšie využívanie v obnoviteľných zdrojov energie, ako aj aktívnu účasť spotrebiteľov na šetrení energie a efektívnejšej prevádzke sústavy.

S&T Slovakia Success story: prečítajte si o úspešnej realizácii projektu inteligentného meracieho systému v spoločnosti Službyt, s.r.o.