S&T Slovakia: Úspešná realizácia komplexného inteligentného meracieho systému

S&T Slovakia úspešne inštalovala komplexné riešenie inteligentného meracieho systému u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, spoločnosť Službyt, s.r.o.

S&T Slovakia inštalovala komplexné riešenie inteligentného meracieho systému v spoločnosti Službyt, s.r.o., prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. Jedná sa o prvú inštaláciu takéhoto systému na Slovensku, ktorý využíva inteligentné elektromery od partnerskej spoločnosti NES (Networked Energy Systems) na báze štandardu OSGP (Open Smart Grid Protokol).
Prostredníctvom vzdialeného a automatického zberu údajov z inteligentných elektromerov má prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy k dispozícii denný časový profil odberu elektrickej energie svojich zákazníkov a množstvo ďalších údajov, ktoré pomáhajú zefektívniť prevádzku miestnej distribučnej sústavy. Inteligentné elektromery využívajú pre komunikáciu s dátovým koncentrátorom existujúce silové vedenia (PLC - Power Line Communication Technology). Úspešnosť tejto technológie potvrdzuje 100% dostupnosť denných profilov a mesačných fakturačných odpočtov v centrálnom systéme inteligentného meracieho systému.

Vyjadrenie zástupcu spoločnosti Službyt, s.r.o:
„Vyjadrujeme veľkú spokojnosť s dodávku a implementáciou inteligentného meracieho systému od spoločnosti S&T Slovakia s.r.o. Termíny dohodnuté v časovom pláne projektu od objednávky až do samotnej realizácie boli s rezervou dodržané. Čo sa týka prístupu a vzájomnej komunikácie, sme veľmi spokojní a veríme, že to takto bude pokračovať aj naďalej. So samotným riešením a použitou technológiou sme veľmi spokojní. Vzhľadom na použitú technológiu PLC sme očakávali možné komunikačné problémy, ale naše obavy sa nepotvrdili a nevyskytli sa žiadne väčšie problémy pri samotnej výmene elektromerov, ani pri následnom oživení systému. Komunikácia a zber údajov z inteligentných elektromerov do centrály systému je bezproblémová a doposiaľ zaznamenávame 100%-ný odpočet denných profilov a mesačných fakturačných údajov. Prínosom pre našu firmu je automatické zasielanie údajov o spotrebe na portál OKTE. Naši zamestnanci už nemusia chodiť prácne každý mesiac odčítavať stavy elektromerov. Systém nám pomohol taktiež odhaliť pôvodné nesprávne zapojenie sledu fáz. Veľkým prínosom je možnosť sledovania denných odberov a vykonávanie bilancie a štatistiky nad nameranými údajmi."