Reverzné Firewally

Posledná bašta v boji proti malware!

- Detekcia zatiaľ neznámeho malware
- Okamžitá deaktivácia softvéru Command-and-Control
- K dispozícii ako hardvérové alebo virtuálne zariadenie
Bežné firewally často podľahnú útokom malware. Dôvodom je, že firewally používajú systémy na báze rozpoznávania signatúr. Naproti tomu, reverzné firewally poskytujú spoľahlivú ochranu voči takým command-and-control softvérom ako sú vírusy, červy a trójske kone. Nezávisí na tom, či zariadenie používa operačný systém Microsoft alebo Android, či sa jedná o desktopy, notebooky, tablety, servery alebo smartfóny. Dokonca sú účinné aj pri využívaní v sieti nezabezpečených zariadení (BYOD scenáre).

V spolupráci s americkým softvérovým výrobcom, S&T ponúka vlastné riešenie reverzných firewallov. Riešenie môže byť implementované do siete ako hardvérové alebo virtuálne zariadenie a je schopné prevádzky v inline alebo pasívnom režime. Riešenie detekuje sieťové anomálie a spoľahlivo zabráni pokusom o vniknutie škodlivým softvérom, o čom následne upozorní administrátora.