Riešenia mobility

Optimálne využívanie mobilných technológií!

- Pripojenie mobilných zariadení k existujúcim IT systémom
- Štandardizované riešenie na riadenie pracovných síl a správu zariadení
- Vývoj projektového softvéru pre ilustráciu mobilných procesov
- Štandardizovaná platforma pre Mobile Enterprise Application
S&T ponúka pod značkou AMIT riešenia, ktoré inovatívne integrujú mobilné pracoviská do podnikových IT systémov. Výsledkom je zvýšenie prevádzkovej efektivity, optimalizácia nákladov a mobilné zobrazovanie podnikových procesov. Štandardizovaná a súčasne projektovo adaptabilná platforma AMIT s názvom "Mobile Enterprise Application Platform" (MEAP) umožňuje zákazníkom integrovať širokú škálu podnikových systémov ako ERP, CRM a SCM - vrátane celej rady databáz - do mobilných procesov. Táto integrácia umožňuje do budúcnosti bezpečnú prevádzku zákazníckych systémov a zamestnancom poskytuje mobilný prístup k podnikovým procesom.

Jedinečné know-how, získané v celej rade projektov v oblasti mobilného riadenia pracovných síl a zabezpečenia kvality, spoločnosť využíva na budovanie mobilných riešení a „bezpapierových produktov“ pre klientov organizácií poskytujúcich servisné služby, na vytváranie bezpapierových zoznamov využívaných pri realizácii auditov, ako aj na budovanie plne elektronických systémov riadenia procesov využívaných pri správe zariadení (facility management).

Tento softvér je možné jednoducho zapojiť do existujúcich riešení pre správu mobilných zariadení.