Zábavné informovanie a vzdelávanie

- Rozvoj terminálov a simulátorov
- Integrácia v Cloude
- Vlastné hardvérové ​​a softvérové ​​riešenie
Inovatívne zábavné informovanie a vzdelávanie: S&T |Tech vyvinula technológie, ktoré užívateľom poskytujú atraktívne, na cieľovú skupinu optimalizované spôsoby šírenia informácií a znalostí. "Gamification" je pojem zahŕňajúci integráciu funkcií zábavy, hier, samotného obsahu, rebríčkov a ďalších položiek, ktoré toto riešenie robia vysoko efektívnym nástrojom výučby.

S bohatými skúsenosťami z mnohých referenčných projektov - vrátane systémov pre odborné školenia pre spoločnosti, realizácie informačných terminálov alebo on-line kvízov pre študentov a deti - S&T|TECH má pripravené riešenia na mieru pre každú cieľovú skupinu.

Základom je dôkladná analýza a následne – ak je to potrebné – rýchla implementácia nového resp. vývoj existujúceho hardvérového a softvérového vybavenia. Konečný výstupom je dodávka ihneď využiteľného riešenia.

Simulationsterminal zur Ausbildung von Schweissern (Virtual-Welding-Simulator)