Zábavná reklama

Platformovo nezávislé aplikácie pre Advertainment

- Reklamné a propagačné hry
- Aplikácie pre sociálne médiá
Reklama je efektívna za predpokladu, že kreatívne zachytáva ducha doby. S potrebou držať krok s aktuálnymi trendmi rastie význam všetkých reklamných foriem založených na on-line a sociálnych médiách. Patria medzi ne aj reklamné a propagačné hry. Obe prinášajú pridanú hodnotu odovzdávania reklamných odkazov užívateľom nepriamo, a teda účinne. Tieto hry sú len jednou z foriem zábavnej reklamy, ktorá môže mať podobu hier na zručnosť, hádaniek, kvízov alebo pamäťových testov.

S&T|TECH je jednou z priekopníckych spoločností v oblasti vývoja riešení pre zábavnú reklamu. Jej rozsah v tomto segmente predstavuje viac ako 200 atraktívnych hier. Tieto hry sú nové produkty, ako aj adaptácie už existujúcich produktov, a môžu byť využívané v on-line aj off-line režime. Obsah hier je možné individuálne konfigurovať. Každá hra môže byť prispôsobená do vlastného dizajnu alebo obchodnej značky. Hry sú pripravené pre širokú paletu rôznych platforiem (internetových stránok, sociálnych sietí, inteligentných telefónov, tabletov a samoobslužných terminálov).

Branded Quiz-Spiel for voestalpine