Riešenia pre automatizáciu

Priemyselné počítače a zobrazovacie jednotky

- Riešenia pre dotykové monitory a PC panely
- Vstavané počítače
- Digitálne značenia
S&T Embedded Systems sa špecializuje na riešenia pre profesionálne dotykové monitory a PC panely. Zariadenia sú vyrábané v Nemecku a spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Sú navrhnuté tak, aby fungovali dlhodobo a bezchybne v náročných podmienkach v sektoroch dopravy, námorníctva, zdravotníctva, energetických a bezpečnostných spoločností. Multimediálne aplikácie sú využívané najmä v múzeách a verejných zariadeniach.

Produkty S&T Embedded Systems využívajú železničné spoločnosti, prevádzkovatelia elektrární, sieťové a ďalšie spoločnosti v oblasti verejných služieb - a tiež mnoho nemeckých tzv. bluechips spoločností (mnohé z nich sú kótované v DAX akciovom indexe). Spoločnosť taktiež poskytuje prislúchajúce zákaznícky-orientované služby ako príprava konceptu, realizácia projektov a technické zabezpečenie. K tomu prináleží inštalácia a uvedenie do prevádzky. Oboje je poskytované na špičkovej úrovni.

Modulový prístup vkladaním do puzdier (skríň) vytvára základ pre prispôsobenie výstupov zariadení a vybavenia tak, aby spĺňali požiadavky zákazníkov. Vkladané PC moduly sú optimálne škálovateľné. To umožňuje ich konfigurovateľnosť v podnikových zariadeniach pre akékoľvek použitie. Obzvlášť dobre navrhnutý chladiaci systém má rozšírený rozsah teplôt, v ktorom môže byť zariadenie prevádzkované. Moduly sú vo verziách (voliteľné), čo ich robí odolnými voči vandalizmu, a/alebo im pridáva samostatné chladiace kapacity. Tieto vlastnosti robia moduly mimoriadne vhodnými pre uplatnenie vo verejných priestoroch.

Portfólio produktov S&T Embedded Systems zahŕňa aj PC riešenia pre veľké obrazovky. Tie sú používané ako informačné displeje resp. inteligentné plánovacie tabule pre zamestnancov vo výrobných prevádzkach.