Ukladanie a konsolidácia dát

Jednou z najdôležitejších vecí sú v dnešnej dobe informácie. Pod týmto slovom je možné si predstaviť mnoho údajov dôležitých pre firmu, ako sú napríklad údaje o zákazníkoch, dodávateľoch, cenových ponukách, histórii jednotlivých záznamov, ale tiež napríklad technické výkresy, e-mailová komunikácia a pod. So všetkými týmito údajmi dnešné spoločnosti pracujú a denne ich e využívajú pre zabezpečenie a vylepšenie svojej prevádzky. Všetky tieto dáta sú teda ukladané na rôzne úložiská, s ktorými potom užívatelia pracujú.
S&T Slovakia vám ponúka riešenia, ako tieto dáta uchovávať bezpečne, ako ich sprístupniť všetkým vašim zamestnancom, ktorí ich pre svoju prácu potrebujú, a tým výrazne zefektívniť celý tento náročný proces.

Základom ponúkaného riešenia je konsolidácia diskového priestoru. Jedná sa o koncept centrálneho a zdielaného diskového priestoru pre viacero serverov, pričom prekonáva problémy, ktoré so sebou prinášala tradičná DAS technológia (lokálne disky servera). Zároveň je táto konsolidácia odpoveďou na otázku, ako riešiť problém s nárastom objemu ukladaných dát, výrazne zvyšuje percento využitia diskových priestorov a to všetko pri dramatickom poklese TCO naprieč celou IT infraštruktúrou. Toto úložisko vďaka svojej robustnej architektúre a centrálnej správe výrazne zvyšuje nielen efektivitu práce s uloženými dátami, zjednodušuje správu celého zariadenia (čím ju zároveň podstatným spôsobom zlacňuje), ale zároveň pracuje i na omnoho vyššej úrovni bezpečnosti. Jedným z príkladov, ako tento koncept v praxi implementovať do IT štruktúr spoločnosti, je vytvorenie Storage Area Network – SAN.

Ďalšími možnosťami sú aj dátové úložisko typu Network Attached Storage - NAS alebo diskové pole pripojené pomocou iSCSI technológie, využívajúce prenos SCSI príkazov pomocou IP paketov.

Súčasťou konsolidácie diskového priestoru je možné nasadiť aj pokrokové optimalizačné nástroje a technológie, ako napr.:

– Virtual provisioning
– Automatický storage tiering (SSD, SAS, SATA)
– Snapshot, clone funkcie
– Storage replikáciu
– Unified storage (blokový aj file-ový prístup súčasne)

S&T Slovakia spolupracuje v oblasti konsolidácie dátových úložísk s najväčšími svetovými výrobcami (EMC, HP, IBM) a disponuje obchodnými i technickými certifikáciami najvyššej úrovni. S&T Slovakia má kvalitný tím systémových špecialistov, ktorí sú schopní navrhovať stratégie konsolidácie diskových priestorov, celé riešenia následne implementovať a poskytnúť kvalitný záručný i pozáručný servis, a to nielen jednotlivých komponentov, ale i celého riešenia.