Zálohovanie a archivácia dát

Dáta patria medzi najcennejšie aktíva, s ktorými spoločnosti pracujú a ochrana dát preto patrí k základným činnostiam IT oddelení. Neplánované výpadky v dôsledku poruchy v dátovom centre môžu spôsobiť nemalé finančné straty. 
Väčšina spoločností v súčasnosti v dôsledku nárastu IT prostredia, a nárastu dát naráža na problém súvisiaci s možnosťami súčasného riešenia zálohovania a ochrany dát. Nové, moderné riešenia a trendy zálohovania a obnovy dát sa dokážu efektívne prispôsobovať meniacim sa podmienkam a požiadavkám a dokážu eliminovať tieto straty v prípade porúch na minimum. Navyše, nové riešenia väčšinou prinášajú aj úsporu v nákladoch na prevádzku.

S&T Slovakia sa snaží zákazníkom navrhnúť také riešenie zálohovania a ochrany dát, ktoré odpovedá ich konkrétnym požiadavkám na RPO (koľko dát je možné stratiť) a RTO (ako rýchlo je nutné obnoviť systém) a tiež v závislosti od zložitosti IT prostredia a prevádzkovaných aplikácií.

Základné otázky, ktoré sa v procese návrhu riešenia zisťujú a diskutujú sú:
– typ, objem a štruktúra dát
– zálohovacie okno a doba zálohovania
– technológia zálohovania
– ako dlho držať zálohované dáta
– požiadavka na archiváciu dát
– RPO a RTO
– Disaster recovery

Okrem tradičného spôsobu zálohovania na pásky sa v dôsledku ceny veľkokapacitných diskov čoraz viac presadzuje zálohovanie na disky (VTL, NAS). Medzi technológie, ktoré umožňujú efektívne využívať diskovú kapacitu a podnikovú sieť (LAN, WAN, SAN) patrí hlavne deduplikácia dát. Pre zabezpečenie ochrany zálohovaných dát proti živelnej pohrome slúži technika replikácie dát do vzdialenej lokality.

V našich riešeniach zálohovania sa zameriavame hlavne na produkty:
– EMC Networker, EMC Data Domain, EMC Avamar
– HP Data Protector, HP StoreOnce
– Veeam B&R