Projektový manažment

S&T má mnoho certifikovaných pracovníkov pre nasledujúce metodológie riadenia projektov:

 • Promet: Inštitút informačného manažmentu na Univerzite v St. Gallen vypracoval prístup nazývaný „podnikateľské inžinierstvo“, ktorý je neustále dolaďovaný a vylepšovaný kompetenčnými strediskami univerzity za použitia vhodných vstupov z podnikateľskej komunity.

  Dcérska spoločnosť firmy S&T, IMG The Information Management Group, vytvorila metodologický nástroj nazývaný PROMET ® (PROcesná METóda) v úzkej spolupráci s univerzitou. Tento nástroj pragmaticky definuje inžiniersky prístup a poskytuje procedúry a šablóny pre často sa vyskytujúce typy projektov a situácie.
 • PRINCE2: PRINCE2 (Projekty v kontrolovaných prostrediach) je procesná metóda pre efektívne riadenie projektov. PRINCE2 je v podstate štandard používaný vo veľkej miere vládou Spojeného kráľovstva a je široko uznávaný v súkromnom sektore, v Spojenom kráľovstve ako aj medzinárodne.

  Metóda PRINCE2 je vo verejnom vlastníctve a ponúka neproprietárny, najlepší praktický návod na riadenie projektov.
 • PMI: PMI je vedúca členská organizácia pre profesiu riadenia projektov.

  PMI sa aktívne zapája do procesu podpory profesie, stanovovania odborných štandardov, realizácie výskumu a poskytovania prístupu k databáze informácií a zdrojov.

  PMI definuje riadenie projektov ako „aplikovanie znalostí, zručností, nástrojov a metód na širokú škálu činností, s cieľom splniť požiadavky konkrétneho projektu.“

  Organizácia PMI bola založená v roku 1969 piatimi predvídavými jednotlivcami, ktorí rozumeli hodnote sietí, zdieľania informácií o procesoch a potrebe diskutovania o bežných problémoch spojených s projektmi.

  Aj vďaka takmer 242 000 držiteľom certifikátov po celom svete, certifikát odborníka na riadenie projektov (PMP®), vystavovaný organizáciou PMI, patrí medzi najuznávanejšie v rámci tejto profesie.