SAP Business Suite

SAP Business Suite je rodina riešení a integračná aplikačná platforma. Poskytuje otvorené business aplikácie, ktoré maximalizujú prínosy zo vzťahov cez integráciu ľudí, informácií a procesov. Tieto aplikácie umožňujú užívateľom dosahovať trvalé výsledky naprieč celým podnikateľským reťazcom a poskytovať potrebnú flexibilitu na zvládnutie neustálych zmien v dnešnom podnikateľskom prostredí.

Riešenia mySAP Business Suite: