Riešenia pre malé a stredné podniky

Dostupnosť špičkového riešenia na báze informačného systému SAP pre malé a stredné dynamické podniky, pre ktoré je klasický prístup k realizácii projektu príliš náročný, umožňujú riešenia špeciálne určené pre daný segment. Prínosom týchto riešení je výrazne skrátená doba zavedenia, vysoká kvalita a nízke náklady, s garanciou:

  • komplexnosti a funkčnosti riešení
  • ceny realizácie
  • plnej lokalizácie
  • ďalšieho rozvoja

Riešenie SAP Business All-in-One
Riešenia SAP Business All-in-One boli vyvinuté špeciálne pre stredne veľké spoločnosti. Tieto riešenia znižujú potrebnú námahu, náklady, čas a zložitosť, ktoré sú spojené s implementáciou riešenia na riadenie firmy.

SAP Business All-in-One umožňuje využívať funkcionality na plánovanie hlavných podnikových zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkmi a pre Business Intelligence. Riešenie Vám umožní využívať poznatky „Best Practices“, ktoré uplatňujú lídri v danom odvetví – to všetko za dostupnú fixnú cenu na platforme, z ktorej vaša spoločnosť „nevyrastie“.

Riešenia SAP Business All-in-One ponúkajú nasledujúce integrované funkcie:

  • Plánovanie podnikových zdrojov (ERP) – Efektívne riadi všetky aspekty vašich procesov. Súčasťou tohto softvéru sú komplexné funkcionality pre účtovníctvo a financie, predaj a služby, obstarávanie a logistiku, riadenie zásob, riadenie ľudského kapitálu, vývoj a výrobu produktov, firemné služby, ako aj pre výkazníctvo a analýzy.

  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) – Efektívne riadi všetky aspekty vašich vzťahov so zákazníkmi, počnúc získavaním perspektívnych zákazníkov a končiac uzatvorením obchodu vrátane následnej podpory a predaja ďalších produktov. SAP Business All-in-One obsahuje komplexné funkcionality pre marketing, predaj, služby, kontaktné strediská a pre výkazníctvo.

  • Business Intelligence – Získajte tie správne informácie a skvalitnite svoje rozhodovanie pomocou nástrojov na finančné a prevádzkové výkazníctvo a analýzy. Softvér SAP Business All-in-One ponúka tie najlepšie výkazy, analýzy a nástroje, ktoré vám pomôžu splniť náročné požiadavky na finančné výkazníctvo, logistiku, riadenie vzťahov so zákazníkmi a podobne – to všetko je predkonfigurované podľa obchodných rolí a obchodných scenárov.

  • Best Practices – Využite výhody skupiny balíčkov SAP vytvorených podľa SAP Best practices, ktoré poskytujú osvedčené metódy a nástroje umožňujúce implementovať postupy z najlepšej obchodnej praxe v kľúčových funkčných oblastiach a v celom rade odvetví. Produkty zo skupiny SAP Best Practices ponúkajú konfiguráciu podľa jednotlivých odvetví a vychádzajú z 35-ročných skúseností vo viac ako 25 odvetviach po celom svete. Výsledkom je rýchle a zároveň spoľahlivé nasadenie riešenia, čo v praxi znamená menšiu stratu času, nižšie náklady a znížené riziko celého projektu.

  • Technologická platforma SAP NetWeaver® – SAP Business All-in-One využíva technologickú platformu SAP NetWeaver, a tak keď bude vaša firma rásť a keď sa budú vaše potreby meniť, budete môcť svoje terajšie riešenie rýchlo a cenovo výhodne rozširovať.

  • Funkcie pre konkrétne odvetvia – Náročné úlohy v rámci vášho podnikania vám pomôže zvládať riešenie osobitne určené pre vaše odvetvie. Partneri SAP vám dodajú riešenia a služby s pridanou hodnotou, ktoré budú spĺňať konkrétne požiadavky vášho odvetvia.

Na náklady nenáročné riešenia na kľúč SAP Business All-in-One sú prednastavené pre potreby organizácie a môžu byť doladené podľa požiadaviek daného odvetvia. Sú navrhnuté pre spoločnosti, ktoré potrebujú vysoko špecifickú odvetvovú funkcionalitu.

Na to, aby ste získali prvotnú predstavu o výdavkov spojených s implementáciou riešenia SAP Business All-in-One, vrátane nárokov na hardvérové a softvérové vybavenie, Vám poslúži nástroj Konfigurátor SAP Business All-in-One.

Vyskúšajte si nezáväzne nakonfigurovať vlastnú verziu tohto riešenia: TU