Outsourcing SAP

V oblasti informačných technológií prichádza S&T Slovakia so svojím uceleným portfóliom služieb v nasledovných oblastiach:

  • poskytnutie a správa SW a HW infraštruktúry potrebnej k prevádzke informačného systému,
  • poskytnutie a správa komunikačnej infraštruktúry,
  • nastavenie požadovanej funkčnosti informačného systému pre potreby podniku, vrátane nadstavbových tzv. add-on riešení a riešení pre elektronickú výmenu dát a elektronický obchod,
  • správa, údržba a rozširovanie funkčnosti informačného systému počas celej doby jeho prevádzky,
  • nepretržitá komplexná podpora používateľom systému prostredníctvom Support Centra
Pre outsourcing IT a podporu zákazníkov zo všetkých krajín pôsobnosti S&T je na Slovensku vybudované outsourcingové centrum, ktoré poskytuje outsourcing systémov SAP v nasledujúcich oblastiach:

  • inštalácia, migrácia a správa hardvéru pre celú infraštruktúru systému SAP
  • správa operačného systému, databázy a bázy systému SAP
  • údržba jednotlivých modulov systému SAP
  • úpravy a vývoj nových funkčností systému SAP
Časť vyššie uvedených služieb je možné poskytovať vzdialene pre zákazníkov s vlastnou IT infraštruktúrou formou tzv. outtaskingu (selektívny outsourcing). Jednou z hlavných výhod outsourcingu a outtaskingu je možnosť vyžiadať si dodatočné zdroje pre podporu a zabezpečenie prevádzky len pre kritické časové obdobia, napr. uzávierkové práce, zvýšené prevádzkové potreby, spúšťanie nových modulov do produkcie a podobne. Zákazník tak nemusí mať pre tieto prípady alokované vlastné technické alebo ľudské zdroje, ktoré pre ostatné obdobia ostávajú nevyužité a vedú k zvýšeným nákladom.

Služby Outsourcing Center sú z hľadiska dostupnosti prevádzkovaného systému SAP poskytované na troch rozdielnych úrovniach SLA (Service Level Agreement).

Zákaznícke zázemie, skúsenosti a stabilita S&T Slovakia, sú zárukou pre dlhodobú spoluprácu zákazníkov a S&T Slovakia v oblasti outsourcingu.