Add-on SAP riešenia a produkty

Aj keď systém SAP patrí k celosvetovo najrozšírenejším štandardným softvérovým riešeniam pre riadenie podniku, nie jeho ambíciou pokryť všetky potreby podnikov. Jeho efektívnejšiemu využívaniu významne pomáhajú add-on riešenia, ktoré vyvinula a zákazníkom dodáva spoločnosť S&T Slovakia. Sú to riešenia, ktoré reflektujú potreby a zvyklosti v našich podnikoch a rozširujú Váš informačný systém o ďalšie možnosti.

Aktuálne S&T Slovakia ponúka nasledovné add-on riešenia:

Single Euro Payments Area (SEPA)
Personálne identifikačné systémy (EB/3-PIS)
Identifikácia materiálových tokov (EB/3-IMF)
Evidencia HIM pomocou čiarových kódov (EB/3-FAM)
Prepojenie systémov reálneho času na ERP (EB/3-SCADA)
Riešenie prepojenia fiškálnej tlačiarne k SAP
Informačný systém dopravy
Nákup primárnych surovín
Balenie
e-Services