28.2.2020 | Slovakia

S&T Slovakia je zlatým partnerom medzinárodnej konferencie ZABBIX 2020

Prvá spoločná česko-slovenská konferencia ZABBIX 2020 sa uskutoční v termíne 21. - 22. augusta 2020 v hoteli Courtyard v Brne v Českej republike.

Konferencia je určená pre všetkých IT odborníkov a užívateľov riešení v oblasti monitorovania podnikového IT prostredia.

Nástroj Zabbix predstavuje podnikové open source riešenie monitoringu určené na sledovanie výkonu a dostupnosti sieťových serverov, zariadení, služieb a ďalších IT prostriedkov. Riešenie je dostupné zdarma a je aktívne používané v segmente malých a stredných firiem a veľkých spoločností, naprieč všetkými odvetviami priemyslu, a takmer v každej krajine sveta.

Riešenie si už získalo mnoho svojich zákazníkov aj v prostredí slovenských a českých spoločností. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Zabbix LLC rozhodla usporiadať v tomto roku prvé veľké IT podujatie, spoločné pre obidva trhy na Slovensku a v Českej republike, s cieľom vytvoriť platformu pre stretnutie špičkových odborníkov a zákazníkov riešení Zabbix, a tým umožniť transfer znalostí a know-how v danej oblasti, sprostredkovanie praktických skúseností zo zákazníckych projektov, ako aj vytvoriť priestor pre networking v komunite užívateľov.

Spoločnosť S&T Slovakia je Gold partnerom podujatia. Ako dlhoročný partner spoločnosti Zabbix, S&T Slovakia každoročne organizuje pre zákazníkov vlastné odborné semináre, kde vždy za účasti najvyšších predstaviteľov Zabbix predstavuje najnovšie funkcionality riešenia, a súčasne v spolupráci z niektorým zo zákazníkov zdieľa užívateľské skúsenosti a poznatky z projektu. Aj na pripravovanej konferencii v Brne S&T Slovakia predstaví svoje produktové novinky, a to súčasne na troch miestach - v priestoroch výstavného stánku, v prezentácii počas hlavného programu konferencie, ako aj v rámci špeciálneho workshopu.

S&T Slovakia, ako jediný certifikovaný partner na Slovensku so statusom Zabbix Premium Partner, má dlhoročné skúsenosti s implementáciou riešení Zabbix u svojich zákazníkov - najmä spoločností v odvetviach finančných a telekomunikačných služieb. Okrem kontinuálnej podpory zákazníkov, S&T Slovakia spolupracuje s výrobcom na vývoji a dizajne novej architektúry a funkcionalít a je autorom a dodávateľom viacerých vlastných doplnkov a nadstavbových produktov pre nástroj Zabbix.

Viac o konferencii a jej programe nájdete na stránke podujatia.

Viac o riešení Zabbix a vlastných doplnkových riešeniach pre Zabbix