28.1.2020 | Slovakia

S&T Slovakia podporuje projekt JA Veľtrh podnikateľských talentov aj v roku 2020

Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž JA Firiem, ktorá sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Podujatie sa uskutoční dňa 21. mája 2020 v Avion Shopping Park Bratislava.

25. ročník podujatia JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Študenti na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretnú sa tu so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.

Súťaž je súčasťou vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorá ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov vo veku 17 - 19 rokov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Pre priblíženie reálneho ekonomického obrazu sú v programe zapojení dobrovoľní konzultanti – odborníci z podnikateľského a manažérskeho prostredia. S&T Slovakia je jednou zo spoločností, ktoré študentom poskytujú práve tento typ podpory.

S&T Slovakia bude na veľtrhu členom odbornej poroty, ktorá vyberie najlepšie spoločnosti pre výberové ocenenie Company of the year, a tie následne postúpia do TOP Finále, ktoré sa uskutoční 21. mája 2020. Celkový víťaz postúpi v súťaži do medzinárodného kola. S&T Slovakia súčasne preberá patronát nad jednou z hlavných súťažných kategórií S&T Úžitkový produkt. Zámerom kategórie je posúdiť netechnologicky orientovaný produkt vyrobený JA Firmou, jeho rozvoj a realizáciu v rámci JA Firmy.

S&T Slovakia je už dlhodobo partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, spoločnosť partnersky participuje na vybraných projektoch organizácie a jedným z nich je aj partnerstvo na najväčšom podujatí JA Veľtrh študentských spoločností.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke JA Slovensko.