3.4.2018 | Austria

S&T AG: 2017 - rok historicky najlepších výsledkov - ciele sme opäť presiahli

- Tržby zaznamenali nárast o 75% na 882 miliónov eur (predch. rok: 503,7 milióna eur)
- Zisk EBITDA sa takmer zdvojnásobil na hodnotu 68,1 milióna eur (predch. rok: 34,4 milióna eur)
- Silné financie: Prevádzkové peňažné toky 44,9 milióna eur; likvidné prostriedky 216,9 milióna eur
- Dividenda bude navýšená na 13 centrov (predch. rok: 10 centov)
- Ambiciózne rastové plány: v roku 2018 by sme chceli, aby naše tržby prekročili hranicu 1 miliardy eur a hranicu 2 miliárd eur v roku 2023.

Linz, 29.03.2018. Fiškálny rok 2017 bol pre spoločnosť S&T AG historicky najúspešnejším rokom (www.snt.at). Naša technologická skupina zaznamenala tržby v objeme 882 miliónov eur (predch. rok: 503,7 milióna eur) a prekročila tak stanovený cieľ na úrovni 860 miliónov eur. Prevádzkový zisk pred započítaním odpisov (EBITDA) sa vyšplhal na hodnotu 68,1 milióna eur. To bolo takmer dvakrát viac ako v roku 2016 (34,4 milióna eur) a viac než predpokladaný zisk EBITDA, ktorý bol v treťom štvrťroku 2017 zvýšený na 60 miliónov eur.

Najväčším ťahúňom rastu skupiny S&T zostáva segment „riešení IoT“, kde v roku 2017 naše tržby dosiahli 320,3 milióna eur (predch. rok: 165,9 milióna eur). Zisk EBITDA v tomto sektore dosiahol 35,1 milióna eur (predch. rok: 22,5 milióna eur) a bol najvyšším spomedzi všetkých segmentov, pričom na celkovom zisku sa podieľal až 52%. Segment IT služieb tiež dosiahol uspokojivé výsledky. Tu sa zisk EBITDA zvýšil o 27% na hodnotu 13,6 milióna eur (predch. rok: 10,7 milióna eur). V rámci segmentu došlo k posunu zamerania smerom k poskytovaniu služieb, vďaka čomu sa jeho tržby zvýšili na 386,8 milióna eur (predch. rok: 320,7 milióna eur). Aj náš tretí segment – Vstavané systémy – zaznamenal pozitívny rozvoj. Zisk v tomto sektore dosiahol 174,9 milióna eur (predch. rok: 17,0 miliónov eur) a zisk EBITDA dosiahol 19,4 milióna eur (predch. rok: 1,2 milióna eur).

Prevádzkové peňažné toky vytvárajú silný základ financovania ďalšieho rastu: Počas fiškálneho roka 2017 dosiahli 44,9 milióna eur – oproti 61,4 miliónom eur v roku 2016, kedy ich ovplyvnil špeciálny príjem. Objem dostupných prostriedkov sa výrazne zvýšil na 216,9 milióna eur (predch. rok: 125,6 milióna eur). Čisté peňažné toky stúpli na 101,8 milióna eur (predch. rok: 32,0 miliónov eur). Pomer vlastného imania stúpol na 41%, pre porovnanie v roku 2016 to bolo 36%. Konsolidované príjmy dosiahli 29,4 milióna eur (predch. rok: 20,4 milióna eur), čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 44%. K dátumu zostavenia súvahy (31. december 2017) dosiahol zisk na jednu akciu (EPS) 43 centov (oproti 33 centom v roku 2016). Na základe dosiahnutého zisku a likvidity predstavenstvo spoločnosti a dozorná rada na výročnom zasadnutí akcionárov navrhli vyplatenie zvýšenej dividendy. Konkrétne sa jednalo o 13 centov na akciu, čo je nárast o 30% oproti 10 centom v roku 2016.

„Rok 2017 bol pre spoločnosť S&T historicky najúspešnejším rokom. Tento rekordný rok nás definitívne nasmeroval k ďalšiemu rastu,“ vysvetľuje Hannes Niederhauser, generálny riaditeľ S&T AG. „Počas roka sme sa zamerali na dokončenie integrácie firmy Kontron do našej skupiny a rozvoj kľúčových trhov pre IoT a Industry 4.0, na ktorých enormnom raste na úrovni približne 16% sme sa už aj dovtedy podieľali. Za týmto účelom sme vytvorili viacero inovatívnych riešení, ako napr. TSN - sieťovú kartu pracujúcu v reálnom čase a SUSiEtec - verejný cloudový middleware používaný na pripájanie rôznych zariadení platformy IoT. Tieto inovácie upevnili našu vedúcu pozíciu na trhu. Našu silnú finančnú pozíciu plánujeme využiť na podporu ďalšieho zvyšovania tržieb. Za týmto účelom plánujeme ďalšie akvizície v sektore softvéru, ktoré by nám mali poskytnúť dôležitý know-how a zabezpečiť potenciál na ďalšie zvyšovanie obchodných marží.“

Zameranie S&T AG na sektory IoT a Industry 4.0 vo fiškálnom roku 2017 malo pozitívny vplyv na naše obchodné vyhliadky: k 31. decembru 2017 predstavoval objem nevybavených objednávok 55% a hodnotu 474,2 milióna eur (predch. rok: 305,7 milióna eur).

„Potvrdzujeme, že v rámci fiškálneho roku 2018 je našim plánom dosiahnuť tržby na úrovni 1 miliardy eur,“ dodáva Hannes Niederhauser. „Okrem toho plánujeme dosiahnuť ešte výraznejší rast zisku EBITDA na úrovni 80 miliónov eur. Predpokladáme, že tento rastový trend sa v budúcnosti nezastaví, vďaka čomu by sme počas nasledujúcich piatich rokov chceli zdvojnásobiť naše tržby až na úroveň 2 miliárd eur v roku 2023!“