12.5.2018 | Slovakia

Matúš Kolarčík bol menovaný na pozíciu manažéra divízie medicínskych riešení

Matúš Kolarčík nastúpil na pozíciu manažéra divízie medicínskych riešení v spoločnosti S&T Slovakia ku dňu 11. mája 2018.

Matúš Kolarčík nastúpil do spoločnosti S&T Slovakia vo februári 2018. Na predchádzajúcich pracovných pozíciách v prostredí zdravotnej starostlivosti - vo verejných inštitúciách aj privátnych spoločnostiach, získal praktické skúsenosti ako v oblasti predaja medicínskych produktov a riešení, tak aj v oblasti budovania a rozvoja distribútorských kanálov pre segment zdravotníckej techniky.

Matúš Kolarčík na svojej pozícii zodpovedá za stratégiu, vedenie obchodného a servisného tímu, riadenie vzťahov so zákazníkmi a partnermi, ako aj rozvoj nových príležitostí. Pre menovanie do novej pozície získal plnú podporu vedenia spoločnosti S&T.

Matúš Kolarčík strieda vo funkcii Vladimíra Husára, ktorý po viac ako troch rokoch na riadiacej pozícii, a celkovo desaťročnom pôsobení v spoločnosti, odchádza. Pod jeho vedením divízia medicínskych riešení dosiahla významné úspechy a spoločnosť získala status jedného z hlavných dodávateľov zdravotníckej techniky na slovenskom trhu, za čo mu patrí naše poďakovanie.