4.6.2018 | Slovakia

Echo kardiografický deň 2018

S&T Slovakia je spoluorganizátorom 4. ročníka sympózia

Spoločnosť S&T Slovakia Vás srdečne pozýva na 4. ročník odborného seminára ECHO KARDIOGRAFICKÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 v kongresových priestoroch hotela Tatra v Bratislave.

Sympózium je organizované v spolupráci s pracovnou skupinou pre zobrazovanie, pracovnou skupinou pre chlopňové chyby a pracovnou skupinou pre kardiálnu rádiodiagnostiku Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Podujatie je pod záštitou p. MUDr. Pavla Chňupu, primára Oddelenia neinvazívnej kardiológie NÚSCH.

Odborný program a registrácia sú dostupné na stránke podujatia