4.8.2017 | Austria

S&T AG ohlásila silnú prvú polovicu roka 2017

- Takmer dvojnásobne väčší predaj: 381,4 mil. EUR (HY1/2016: 196,4 mil. EUR)
- Silný rast EBITDA: 27,2 mil. EUR (HY1/2016: 13,1 mil. EUR)
- Zákazkové krytie stúplo na 462,8 mil. EUR (31/12/2016: 305,7 mil. EUR)
- Kontron naďalej v zisku

Linz, 04.08.2017. Spoločnosť S&T AG (www.snt.at) ohlásila silný rast v druhom štvrťroku, aj za celý prvý polrok 2017. V dôsledku konsolidácie spoločnosti Kontron AG, predaj v prvej polovici roka 2017 vzrástol o viac ako 90% na 381,4 mil. EUR (2016: 196,4 mil. EUR). Tržby za druhý štvrťrok 2017 dosiahli 198,6 mil. EUR, oproti 100,0 mil. EUR za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Hrubá marža narástla oproti prvej polovici roka 2016 z 34,8% na 38,3% za rovnaké obdobie 2017. Toto bolo spôsobené najmä úpravami v produktovom portfóliu spoločnosti, ktoré je teraz zamerané na vysoko hodnotné riešenia Internetu vecí (IoT).

EBITDA mal pozitívny vývoj v priebehu prvého polroka 2017, s rastom oproti minulému roku z 13,1 mil. EUR na 27,2 mil. EUR. V druhom štvrťroku sa EBITDA v 2016 zvýšil z 6,8 mil. EUR na 15,0 mil. EUR v 2017. To spôsobilo zodpovedajúci rast konsolidovaných príjmov, v prvej polovici 2016 z 6,6 mil. EUR na 9,2 mil. EUR v 2017. Konsolidovaný príjem v druhom štvrťroku sa vyšplhal z 3,4 mil. EUR v 2016 na 5,3 mil. EUR v 2017. Dobré vyhliadky spoločnosti do budúcnosti sa prejavili v hodnote krytých zákaziek, s nárastom z hodnoty 305,7 mil. EUR k 31.12.2016 na hodnotu 462,8 mil. EUR k 30.6.2017.

Pozitívny obchodný vývoj priniesol pohodlný objem likvidity. Ku dňu 30.6.2017 dosiahla spoločnosť likviditu vo výške 101,2 mil. EUR. Stav obežnej hotovosti spoločnosti je na úrovni 3,2 mil. EUR (31/3/2017: 16,4 mil. EUR).

Opakujúc svoj výkon z prvého štvrťroka, Kontron pokračuje v dosahovaní zisku v druhom štvrťroku, podľa predpokladov podnikových plánov. Záznam do podnikového registra o fúzii Kontronu AG do S&T Deutschland Holding AG sa predpokladá v auguste 2017. Pozornosť je teraz zameraná na dokončenie integrácie spoločnosti Kontron AG do procesov S&T Group. Táto integrácia prinesie zlepšenie zisku približne 8 mil. EUR ročne. Okrem toho, rýchlo budú využité technologické synergie, čo uľahčí stratégiu S&T AG stať sa popredným dodávateľom na trhu priemyslu 4.0.

Dosiahnuté uspokojivé výsledky S&T v prvej polovici roka 2017 sú dôvodom potvrdenia prognóz manažmentu pre finančný rok 2017, o výške predpokladaných tržieb v rozmedzí medzi 860 EUR až 890 miliónov, aj predpokladanej hodnote EBITDA vo výške viac ako 50 mil. EUR. S&T zachováva svoje vyhliadky na prekonanie hranice dosiahnutých tržieb v objeme jednej miliardy EUR v rozpočtovom roku 2018!

O spoločnosti S&T AG:
S&T AG je kótovaná na frankfurtskej burze cenných papierov (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) a je súčasťou indexu TecDAX Exchange popredných špičkových technológií. Skupina má približne 3 700 zamestnancov, ktorí pracujú pre dcérske spoločnosti a prevádzky vo viac ako 25 krajinách. S&T je jedným z popredných dodávateľov IT systémov, služieb a riešení v strednej a východnej Európe. V roku 2016 spoločnosť S&T prevzala podiel v spoločnosti Kontron AG, ktorá je jedným z lídrov na svetovom trhu vstavaných počítačov. Táto transakcia rozšírila už tak široké portfólio proprietárnych technológií spoločnosti S&T. Používajú sa v oblastiach IT zariadení, cloudovej bezpečnosti, softvéru, inteligentnej energie a priemyslu 4.0 a internetu vecí (IoT) - odvetvia, v ktorom, S&T predstavuje špičku.