15.4.2017 | Austria

S&T AG: veľmi úspešný záver roka 2016; predaj by mal v roku 2018 prelomiť hranicu jednej miliardy eur

- Výnosy z predaja vzrástli na 503,7 mil. EUR (rok 2015: 468,2 milióna EUR)
- EBITDA na úrovni 34,4 mil. EUR (rok 2015: 28,4 milióna EUR)
- Prevádzkový cash flow vzrástol na 61,4 mil. EUR (rok 2015: 26,7 mil. EUR)
- Dividenda sa zvýši na 10 centov (rok 2015: 8 centov)

S&T AG (www.snt.at) zaregistrovala v roku 2016 nové najlepšie hodnoty predaja a výnosov. S nárastom o 8%, predaj dosiahol 503,7 milióna EUR (rok 2015: 468,2 milióna EUR). Toto bolo po prvýkrát, kedy S&T prelomila polmiliardovú hranicu. Zvýšenie dosiahnuté vo výnosoch prevýšilo nárast predaja. EBITDA spoločnosti S&T vzrástol v roku 2016 o 21%, z hodnoty 28,4 milióna EUR (2015) na 34,4 milióna EUR (2016). Konsolidovaný príjem dosiahol objem 20,4 milióna EUR (rok 2015: 17,6 milióna EUR).

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, hlavnými motormi tohto rastu boli S&T segmenty "Bezpečnostné zariadenia" a "Smart Energy zariadenia", ktorých predaj poskočil o 37% na 183,0 milióna EUR (rok 2015: 133,4 milióna EUR), a ktorého EBITDA vzrástol o 51% na 23,7 milióna EUR (rok 2015: 15,6 milióna EUR). Súčasne došlo k veľmi miernemu nárastu nákladov o 4%, z 139,5 milióna EUR (2015) na 143,5 milióna EUR (2016). Cieľom spoločnosti v roku 2016 bolo zameranie podnikania na také oblasti technológií, ako je IoT (Internet vecí). Toto bolo doplnené februárovým predajom podielov S&T v spoločnosti NES Corporation v USA a následne septembrovým predajom spoločnosti MAXDATA s jej portfóliom nízko maržových produktov. Tieto odpredaje viedli k jednorazovým nákladom v objeme 2,6 milióna EUR. Od 1. decembra bola konsolidovaná skupina Kontron.

Cash flow spoločnosti S&T je presvedčivo silný a tvorí základ pre financovanie ďalšieho rastu. Prevádzkový cash flow v roku 2015 predstavoval 26,7 EUR. V roku 2016 podstatne vzrástol na 61,4 milióna EUR. Likvidné fondy predstavovali v roku 2016 sumu 125,6 milióna EUR (rok 2015: 60,3 milióna EUR), pričom čistá hotovosť dosiahla 32,0 milióna EUR (rok 2015: 9,4 milióna EUR). Vlastné imanie sa zvýšilo o dosiahnuté zisky a o 10% navýšenie kapitálu, ktoré sa uskutočnilo za účelom financovania akvizície spoločnosti Kontron. K dátumu vykazovania súvahy, k 31. decembru 2016, dosiahli vlastné zdroje objem vo výške 241,1 mil. EUR (rok 2015: 102,2 mil. EUR). To znamená podiel vlastného kapitálu v objeme 36% (rok 2015: 32%).

Vzhľadom na výnosy a likviditu, výkonná a dozorná rada spoločnosti predložia na výročnom valnom zhromaždení návrh na zvýšenie hodnoty dividendy na 10 centov (rok 2015: 8 centov). Pre účely dane z príjmu, vyplácanie dividend predstavuje kapitálovú splátku v súlade s § 4 ods. 12 rakúskeho zákona o dani z príjmov (EStG).

V dôsledku akvizície spoločnosti Kontron AG sa tržby spoločnosti S&T AG v roku 2017 zvýšia na 860 až 890 miliónov EUR. Náklady a odpisy vyplývajúce z reštrukturalizácie spoločnosti Kontron už boli zaúčtované v roku 2016. V roku 2017 nebudú vynaložené žiadne ďalšie náklady na reštrukturalizáciu, podnikanie spoločnosti Kontron plánuje s pozitívnymi príspevkami k príjmom. EBITDA spoločnosti S&T počíta v roku 2017 s výrazným nárastom o 50 miliónov EUR. Spoločnosť S&T si vo svojej vízii pre rok 2018 pevne stanovila cieľ predaja v hodnote 1 mld. EUR!

O spoločnosti S&T AG:
S&T AG je kótovaná na frankfurtskej burze cenných papierov (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) a je súčasťou indexu TecDAX Exchange popredných špičkových technológií. Skupina má približne 3 700 zamestnancov, ktorí pracujú pre dcérske spoločnosti a prevádzky vo viac ako 25 krajinách. S&T je jedným z popredných dodávateľov IT systémov, služieb a riešení v strednej a východnej Európe. V roku 2016 spoločnosť S&T prevzala podiel v spoločnosti Kontron AG, ktorá je jedným z lídrov na svetovom trhu vstavaných počítačov. Táto transakcia rozšírila už tak široké portfólio proprietárnych technológií spoločnosti S&T. Používajú sa v oblastiach IT zariadení, cloudovej bezpečnosti, softvéru, inteligentnej energie a priemyslu 4.0 a internetu vecí (IoT) - odvetvia, v ktorom S&T predstavuje špičku.