17.2.2017 | Slovakia

S&T Slovakia: Úspešná realizácia magnetickej rezonancie v Nemocnici Poprad

Pre pacientov Nemocnice Poprad je od februára tohto roku k dispozícii nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie. Pracovisko je vybavené špičkovou technológiou Philips MR Ingenia 3.0T, ktorú dodala a nainštalovala spoločnosť S&T Slovakia. Pacienti tak získavajú prístup k najnovším vyšetrovacím postupom a zvýšený komfort počas vyšetrenia magnetom. Pre obsluhujúcich lekárov nový prístroj predstavuje najmä lepšiu kvalitu a zreteľnosť MR snímok, rýchlejšie vyšetrenie pacientov a rozšírenie diagnostických možností v oblasti magnetickej rezonancie.

Viac informácií o uvedení nového prístroja magnetickej rezonancie do prevádzky si prečítajte tu: http://poprad.dnes24.sk alebo tu: http://www.teraz.sk