23.5.2016 | Slovakia

S&T Slovakia je Zabbix Certified Partner

Partnerská spolupráca na rozšírení funkcionalít riešenia pre monitoring ICT zariadení

Spoločnosti S&T Slovakia a Zabbix SIA uzatvorili zmluvu o partnerstve. S&T Slovakia sa stala prvým partnerom spoločnosti Zabbix SIA na Slovensku s úrovňou partnerstva Certified Partner. Spoločnosti sa zároveň dohodli na spolupráci pri identifikovaní, vývoji a dizajne nových funkcionalít produktu Zabbix.


Zabbix patrí celosvetovo medzi najvyhľadávanejšie open source softvérové produkty na monitorovanie sietí a aplikácií. Dôvody, pre ktoré ho využívajú už mnohé spoločnosti sú plnohodnotná škálovateľnosť, vysoký a robustný výkon, jednoduchosť použitia a nízke náklady na vlastníctvo.

Spoločnosť S&T Slovakia v súčasnosti realizuje rozsiahle projekty pre zákazníkov zo segmentu veľkých spoločností, ktoré využívajú technológiu Zabbix. Svojou náročnosťou sa radia medzi najkomplexnejšie a najnáročnejšie projekty v oblasti ICT dohľadu a monitoringu na Slovensku. Práve podpora týchto zákazníkov bola dôvodom rozhodnutia S&T Slovakia o partnerstve so spoločnosťou Zabbix SIA a investíciách do spolupráce na ďalšom vývoji jej produktu.

Medzi najzaujímavejšie rozšírenia vznikajúce v spolupráci S&T Slovakia a Zabbix SIA patria nové funkcionality - Korelačný modul, Atribúty udalostí a Prezentácia udalostí. Tieto funkcionality predstavujú viac než len evolučný krok vo vývoji platformy a ešte viac uspôsobujú produkt Zabbix ako nástroj vhodný na komplexný monitoring ICT prostriedkov pre veľké organizácie.

„Uzatvorením partnerskej zmluvy so spoločnosťou Zabbix SIA na úrovni Certified Partner rozširujeme naše portfólio služieb a riešení v oblasti monitoringu ICT zariadení. Zároveň nás teší, že v rámci spolupráce vieme poskytnúť skúsenosti a znalosti našich špecialistov na ďalšom rozvoji produktu, a tak ešte lepšie naplniť požiadavky a očakávania našich zákazníkov,“ hovorí Helena Horovčáková, Country Manager S&T Slovakia.

O spoločnosti Zabbix SIA
Zabbix SIA je globálna vývojárska softvérová spoločnosť so sídlom v USA, Európe a Japonsku. Okrem pôsobenia v oblasti navrhovania a údržby open source riešenia Zabbix monitoringu ICT zariadení pre podnikový segment, spoločnosť tiež poskytuje širokú škálu komerčných služieb, ako sú technická a konzultačná podpora, integrácia Zabbix, implementácia a vývoj služieb na mieru a odborné školenia Zabbix. Hlavný dôraz je kladený na flexibilný prístup k potrebám zákazníkov a schopnosť dodať prvotriedne služby za prijateľné ceny. Zabbix má viac ako 95 partnerov po celom svete, z nich sú mnohí lokálnymi lídrami.

O spoločnosti S&T Slovakia
S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T AG (www.snt.at) so sídlom v Linzi. Skupina má zastúpenie v 20 krajinách, pričom v regióne strednej a východnej Európy patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb. S&T Slovakia poskytuje prostredníctvom vysoko kvalifikovaných, certifikovaných odborníkov široké spektrum služieb v oblasti IT a podnikového poradenstva, implementácie a podpory riešení SAP a nasadzovania nástrojov v oblasti Business Intelligence. V rámci portfólia infraštruktúrnych a integračných riešení spoločnosť poskytuje všetky druhy služieb od dodávok komponentov až po plánovanie a realizáciu komplexných sieťových, storage a bezpečnostných riešení, riešení pre prevádzku a správu dátových centier a cloud služieb.