11.5.2016 | Slovakia

S&T Slovakia je SAP Partner Center of Expertise

Úspešná re-certifikácia a rozšírenie kompetencií podpory pre platformu SAP HANA

Spoločnosť S&T Slovakia opätovne získala certifikát SAP Partner Center of Expertise, ktorý ju oprávňuje v mene SAP poskytovať služby prvotnej podpory zákazníkov. S&T Slovakia zároveň rozšírila rozsah certifikovaných služieb o podporu platformy SAP HANA.

Certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCOE) oprávňuje VAR partnera poskytovať podporu a služby údržby koncovým zákazníkom SAP. Jeho získaniu predchádza absolvovanie komplexného (re)certifikačného programu. Program certifikácie SAP zákazníkom garantuje, že PCOE partner má potrebné znalosti nástrojov podpory štandardov SAP, má zručnosti súvisiace s riešeniami a nástrojmi SAP, a že zároveň splnil všetky nároky na kvalitu poskytovaných údržbových služieb.

S&T Slovakia získala PCOE certifikát, ktorý ju oprávňuje vykonávať tri typy podpory - „SAP Business All-in-One Support Authorization”, “Hana Support Authorization“ a “Analytics Support Authorization“, všetky počas obdobia nasledujúcich dvoch rokov.

"Mám radosť, že sme opätovne získali certifikát SAP Partner Center of Expertise. Recertifikačný audit potvrdil, že môžeme a vieme poskytovať našim zákazníkom prvotnú podporu v súlade s aktuálnymi technickými a organizačnými štandardmi SAP. Navyše sme rozšírili našu podporu aj o platformu SAP HANA,“ hovorí Ivan Trepáč, Business Solutions Unit Manager.