4.4.2016 | Austria

S&T AG: Ciele na rok 2015 prekročené

- konsolidovaný príjem vo výške 17,6 mil. EUR prekročil plán na rok 2015 vo výške 15,0 mil.
- tržby z predaja sa zvýšili na 468,2 mil. EUR (PR: 385,5 mil. EUR)
- prevádzkový cash flow narástol na 26,7 mil. EUR (PR: 20,6 mil. EUR)
- navrhované zvýšenie dividend na 8 centov (PR: 7 centov)
- nahromadené objednávky vo výške 181 mil. EUR (PR: 157 mil. EUR) a dynamický trh pre Internet of Things umožňuje stanoviť priebeh rastu

Linz, 30.03.2016. Spoločnosť S&T AG (www.snt.at) si udržiava svoj silný rast. Jej veľmi pozitívny posledný štvrťrok (príjem z predaja vo výške 166 mil., PR: 132 mil. EUR) posilnil spoločnosť, aby dosiahla nové rekordy vo finančnom roku 2015. Tržby z predaja medziročne narástli o 21% na 468,2 mil. EUR, výrazne smerom nahor v porovnaní s 385,5 mil. EUR v roku 2014. Aká úspešná bola spoločnosť S&T v roku 2015 je tiež možné vidieť na kľúčových ukazovateľoch ziskovosti, ktoré – napriek nákladom na začatie činnosti v segmente „Inteligentné energetické zariadenia” – boli vyššie než čísla, ktoré obsahovali firemné plány. Rast hrubej marže sa zvýšil na 33,9% (PR: 33,0%) priniesol EBITDA vo výške 28,3 mil. EUR (PR: 22,9 mil. EUR). Konsolidovaný príjem narástol o 26% na 17,6 mil. EUR (PR: 14,0 mil. EUR) a tak prekročil plánovanú sumu vo výške 15,0 mil. EUR o 17%. Zisk na jednu akciu vyskočil na 36 centov (PR: 32 centov).

„Služby EE” predstavujú najväčší segment spoločnosti S&T. Spoločnosť dosiahla tržby z predaja vo výške 264,3 mil. EUR (PR: 217,2 mil. EUR). Technologické segmenty spoločnosti S&T dokázali, že sú hlavnými hnacími silami rastu vo finančnom roku 2015. Zaznamenali tržby z predaja vo výške 133,3 mil. EUR (PR: 78,8 mil. EUR), z čoho náš nový segment „Inteligentné energetické zariadenia” dosiahol 50,8 mil. EUR (PR: 24,8 mil. EUR) a z čoho segment „Bezpečnosť zariadení” zaznamenal 82,6 mil. EUR (PR: 53,9 mil. EUR). Náš segment „Služby DACH” je systematicky sťahovaný z oblastí s nízkou maržou. Toto spôsobilo, že tržby z predaja činili 70,5 mil. EUR (PR: 89,6 mil. EUR) – a zvýšenie EBITDA z 1,1 mil. EUR (v roku 2014) na 2,5 mil. EUR (v roku 2015).

Prevádzkovému cash flow sa darilo dokonca ešte viac než biznisu spoločnosti. Ten prvý narástol 29,6% na 26,7 mil. EUR (PR: 20,6 mil. EUR). Vzhľadom na dopyt po spoločnosti, spoločnosť S&T AG má čistý hotovostný zostatok vo výške 9,4 mil. EUR (PR: netto dlh vo výške 1,5 mil. EUR). Vlastné imanie sa prudko zvýšilo na 102,2 mil. EUR (PR: 89,7 mil. EUR). Zisky a likvidita spoločnosti S&T spôsobili, že výkonná a dozorná rada spoločnosti navrhli zvýšenie dividendy na 8 centov za akciu. Táto výplata predstavuje pre účely dane z príjmu splatenie kapitálu v hotovosti v súlade s článkom 4, ods. 12 rakúskeho zákona o dani z príjmu.

Vedenie očakáva, že rok 2016 bude ďalším rokom silného rastu. Toto bude viesť k ďalšej realizácii stratégie formulovanej a implementovanej počas niekoľkých posledných rokov. Hnacie sily rastu budú jedného dňa viac než segmenty „Bezpečnosť zariadení” a “Inteligentné energetické zariadenia”. Rast v roku 2016 bude podnietený silným dopytom po službách v oblasti bezpečnosti Internet of Things. Tento dopyt prinesie segmentom ročný nárast 25% a viac v roku 2016. Napriek významnej výške odbytu zaznamenaného v poslednom štvrťroku činili nahromadené objednávky ku koncu roka 2015 181 mil. EUR a boli výrazne vyššie ako tie v minulom roku (156,7 mil. EUR). Plány vedenia predpokladajú tržby z predaja v roku 2016 vo výške viac ako 500 mil. EUR, s konsolidovaným príjmom stanoveným vo výške, ktorý ich prevyšuje. Toto sa udeje vďaka silnej výsledkom technologických segmentov spoločnosti.


O spoločnosti S&T AG:

Spoločnosť S&T AG vedie high-tech skupinu (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT), ktorá vyvíja, vyrába a dodáva IT systémy a ich komponenty, poskytuje služby, produkty a riešenia. Tieto položky obsahujú technológie chránené vlastníckym právom, a s nimi prevláda predovšetkým v oblastiach ako sú zariadenia, cloud security a inteligentné energie. Spoločnosť S&T je zapísaná v segmente Prime Standard (Najvyššia kvalita) na frankfurtskej burze cenných papierov. Spoločnosť S&T má 2 300 zamestnancov, ktorí predstavujú personál jej dcérskych spoločností a pobočky v 20 krajinách. Niekoľko z nich sa nachádza v strednej a východnej Európe, na ktorých trhoch je spoločnosť S&T lídrom.