6.10.2016 | Slovakia

S&T Slovakia je partnerom konferencie ENERGOFÓRUM - Elektrina

ENERGOFÓRUM 2016 - Elektrina, 13. - 14. októbra 2016, Vyhne

S&T Slovakia je bronzovým partnerom konferencie ENERGOFÓRUM 2016 - Elektrina, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. - 14. októbra 2016 v hoteli SITNO vo Vyhniach.

Konferencia patrí od roku 2006 medzi najväčšie energetické konferencie na Slovensku. Je organizovaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Jedenásty ročník prináša viaceré témy z oblasti trhu s elektrickou energiou, ako aj nové trendy a inovácie v oblasti energetiky. Na podujatí sa pravidelne zúčastňuje viac ako 250 účastníkov z radov podnikateľských subjektov a zástupcov verejnej správy energetického sektora.

S&T Slovakia ako partner pre oblasť riešení Smart Energy prináša na podujatie prezentáciu na tému Technické parametre PLC komunikácie protokolu OSGP.

Viac informácií o podujatiach: ENERGOFÓRUM 2016 - Elektrina