14.12.2016 | Slovakia

S&T Slovakia získala status Zabbix Premium Partner

Spoločnosť S&T Slovakia je certifikovaným partnerom spoločnosti Zabbix. Ako prvá a v súčasnosti zároveň jediná spoločnosť na Slovensku vlastní najvyšší status partnerstva Premium Partner.

S&T Slovakia má dlhoročné skúsenosti s implementáciou riešení monitorovania dostupnosti a výkonu IT infraštruktúry v prostredí zákazníka s veľkým počtom serverov a aktívnych sieťových prvkov a zariadení. Konkrétne v oblasti monitorovacích riešení na platforme Zabbix, S&T Slovakia potvrdila svoj mimoriadne úspešný rok získaním certifikovaného partnerstva ako prvá spoločnosť na Slovensku. Ďalší významný úspech predstavuje získanie statusu Zabbix Premium Partner, čím sa v celosvetovom meradle zaradila medzi necelú desiatku spoločností s touto úrovňou partnerstva.

Status Premium Partner je výsledkom obojstranne úspešnej spolupráce a významného prínosu pri rozvoji nových funkcionalít riešenia vo verzii Zabbix 3.2. S&T Slovakia sa v súčasnosti podieľa na rozsiahlych projektoch dohľadu a sledovania informačných a komunikačných technológií pre zákazníkov v segmente veľkých podnikov, ktorí používajú produkt a služby Zabbix.

Čo znamená získaný status pre zákazníkov? Premium partnerstvo nie je možné zakúpiť, dá sa získať iba prostredníctvom prác na projektoch Zabbix. Získaním statusu Premium Partner S&T Slovakia potvrdila svoju spoľahlivosť v poskytovaní odborného poradenstva a služieb svojim zákazníkom. Preukázala, že disponuje potrebnými skúsenosťami, rozsiahlymi znalosťami a profesionálnymi odborníkmi pre účasť na najnáročnejších projektoch súvisiacich s implementáciou Zabbix riešení, ich integráciou a následnou podporou.

„Našim zákazníkom poskytuje Premium partnerstvo garanciu, že spolupráca na Zabbix projektoch s našou spoločnosťou je pre nich bezpečnejšia, rýchlejšia, jednoduchšia a najmä profesionálna voľba,“ hovorí Helena Horovčáková, Country Manager S&T Slovakia.

O Zabbix Software
Zabbix je podnikové open source riešenie monitoringu určené na sledovanie výkonu a dostupnosti sieťových serverov, zariadení, služieb a ďalších IT prostriedkov. Zabbix predstavuje komplexné monitorovacie riešenie, ktoré umožňuje užívateľom zhromažďovať, ukladať, spravovať a analyzovať informácie získané z IT infraštruktúry, rovnako ako aj zobrazovať na obrazovke a upozorniť operátorov prostredníctvom e-mailu, SMS alebo Jabber pri dosiahnutí hraničnej hodnoty. Zabbix umožňuje správcom rozpoznať problémy servera a zariadení v krátkom časovom období, a tak znižovať prestoje a riziko zlyhania systému. Monitorovacie riešenie je aktívne používané v segmente malých a stredných firiem a veľkých podnikov naprieč všetkými odvetviami priemyslu a takmer v každej krajine sveta.

O Zabbix spoločnosti
Zabbix LLC bola založená v roku 2005. Jedná sa o globálnu spoločnosť so zameraním na vývoj softvéru a sídlom v USA, Európe a Japonsku. Vlajkovým produktom spoločnosti je Zabbix - podnikové open source monitorovacie riešenie. Zabbix LLC poskytuje širokú škálu komerčných služieb, ako je technická a konzultačná podpora, integrácia riešení Zabbix, implementáciu a vlastný vývoj pre zákazníka, ako aj Zabbix odborné školenia. Hlavný dôraz je kladený na flexibilný prístup k potrebám zákazníkov a schopnosť dodať prvotriedne služby za prijateľné ceny.

Spoločnosť Zabbix má viac ako 95 partnerov po celom svete. Zabbix LLC má rozsiahle portfólio zákazníkov rôznych veľkostí z rôznych odvetví. Niektoré z najväčších telekomunikačných, finančných, vzdelávacích, maloobchodných, zdravotníckych a štátnych spoločností z celého sveta sú medzi klientmi spoločnosti, a niektoré z nich sú na zozname Fortune 500 pre rok 2014. Viac na stránke: www.zabbix.com

O spoločnosti S&T Slovakia
S&T Slovakia je pobočka nadnárodnej skupiny S&T so sídlom v rakúskom Linzi (www.snt.at), ktorá má zastúpenie v 20 krajinách. S&T Slovakia sa zameriava predovšetkým na oblasti informačných technológií a podnikového poradenstva, implementáciu a podporu riešení SAP a nástrojov v oblasti Business Intelligence. Spoločnosť poskytuje všetky druhy infraštruktúrnych služieb od nákupu až po plánovanie a realizáciu komplexných sieťových, úložiskových a bezpečnostných riešení, riešení pre prevádzku a správu dátových centier a cloud služieb.

V oblasti manažmentu IT infraštruktúry má S&T Slovakia dlhoročné skúsenosti. Zabbix je súčasťou rozsiahleho portfólia ponúkaných riešení, ktoré je poskytované ako služba alebo v podobe “On-premises” implementácie v prostredí zákazníka.