14.10.2016 | Austria

S&T AG v pokročilých rokovaniach s Ennonconn, dcérskou spoločnosťou Foxconn, o investícii do S&T AG

S&T AG plánuje získať podiel vo firme Kontron

Linz, 12. októbra 2016. Predstavenstvo spoločnosti S&T AG týmto informuje o pokročilej fáze rokovaní s Ennoconn Corporation týkajúcich sa investície Ennoconn Corporation do spoločnosti S&T AG v priebehu 10 % hotovostného navýšenia jej kapitálu. Toto navýšenie vyplýva z maximálneho povoleného kapitálu a zvýši základné imanie spoločnosti S&T AG o 4.383.620 EUR vo forme zaplatenej hotovosti. Základný kapitál by sa tak zvýšil z hodnoty 43.916.204 EUR na 48.299.824 EUR. Emisná cena nových akcií bude založená na trhovej cene XETRA za posledných 10 obchodných dní. Predkupné práva akcionárov majú byť vylúčené a nové akcie budú upísané spoločnosťami patriacimi do tchajwanskej skupiny Ennoconn Corporation Group. Uskutočnenie navýšenia kapitálu bude podliehať odkladacej podmienke schválenia zo strany Rakúskej komisie pre preberanie kontroly nad spoločnosťami.

Spoločnosť S&T AG zamýšľa použiť hotovosť z navýšenia kapitálu na získanie podielu až na 29,9% vo firme Kontron AG, Augsburg. Predstavenstvo S&T AG oznámilo, že je v pokročilých rokovaniach s akcionármi spoločnosti Kontron AG o získaní celkovo až 29,9% akcií spoločnosti Kontron AG.

Okrem samotnej investície formou 10% hotovostného navýšenia kapitálu, spoločnosť Ennoconn Corporation plánuje podľa informácií, ktoré má k dispozícii S&T AG, zároveň zvýšiť svoj podiel v S&T AG na 29,4% formou odkúpenia akcií od hlavných akcionárov, čo bude predmetom schválenia príslušných protimonopolných úradov.

Ennoconn Corporation je výrobcom vstavaných priemyselných počítačových systémov, pričom je zároveň dcérskou spoločnosťou firmy Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. – najväčšieho svetového výrobcu elektroniky. Jej značka Foxconn je veľmi dobre známa po celom svete vďaka skutočnosti, že vyrába telefóny iPhone pre spoločnosť Apple. Investícia skupiny Foxconn do spoločnosti S&T a investícia S&T do firmy Kontron prinesú S&T AG významné synergie formou strategického funkčného prepojenia. Foxconn je jedným z popredných výrobcov v oblastiach vstavaných počítačových systémov a bezdrôtového prenosu údajov. Ako taká, spoločnosť Foxconn vlastní rozsiahle a vysoko efektívne výrobné zariadenia. Postavenie firmy Kontron ako lídra na trhu vstavaných počítačových systémov jej prinieslo široké spektrum zákazníkov. S&T má významné zdroje v oblasti softvérového inžinierstva. Partneri si tieto aktíva želajú združiť a nasadiť ich za účelom dosiahnutia pozície svetového lídra v oblastiach Internetu vecí a Priemyslu 4.0.

O spoločnosti S&T AG:
S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) je vedúca spoločnosť medzinárodnej technologickej skupiny, ktorá zamestnáva približne 2400 ľudí a má prevádzky v 20 krajinách. Akcie spoločnosti S&T sa obchodujú v segmente Prime Standard na Frankfurtskej burze cenných papierov. S&T je významným dodávateľom IT systémov. Rozsiahle portfólio IT služieb a riešení robí z S&T jedného z popredných dodávateľov v tomto sektore v strednej a východnej Európe. Portfólio S&T zahŕňa veľký objem proprietárne vyvíjaných riešení. Tieto riešenia sa používajú v oblastiach Spotrebičov, Cloudovej bezpečnosti a Inteligentnej energie.