3.8.2016 | Slovakia

S&T AG: Rast za prvých šesť mesiacov roka 2016 podľa plánu – v roku 2017 sa očakáva zrýchlený rast v dôsledku vysokého zostatku nedokončenej výroby

- 4% nárast tržieb na 196,4 mil. EUR (minulý rok: 188,2 mil. EUR)
- zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 21% na 13,1 mil. EUR (minulý rok: 10,8 mil. EUR)
- nedokončená výroba: ďalší nárast na 198,6 mil. EUR (01.01.2016: 181,0 mil. EUR)


Linz, 03.08.2016. Spoločnosti S&T AG (www.snt.at) sa v prvom polroku 2016 podarilo zvýšiť tržby na 196,4 mil. EUR, v porovnaní s tržbami za prvý polrok 2015, ktoré predstavovali 188,2 mil. EUR. Hrubý zisk pritom zostal takmer bezo zmeny: 68,4 mil. EUR (minulý rok: 69,0 mil. EUR). Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) sa výrazne zvýšil na 13,1 mil. EUR (minulý rok: 10,8 mil. EUR). Vďaka tomu sa konsolidovaný zisk zvýšil o 10%, pričom dosiahol úroveň 6,6 mil. EUR (minulý rok: 6,0 mil. EUR).

Tržby sa v druhom štvrťroku 2016 zvýšili na 100,0 mil. EUR oproti 95,4 mil. EUR vykázaných za porovnateľné obdobie roka 2015. Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) dosiahol úroveň 6,8 mil. EUR (minulý rok: 5,0 mil. EUR). Konsolidovaný zisk predstavoval 3,4 mil. EUR, čo znamená nárast oproti 3,3 mil. EUR za rok 2015.

V priebehu prvých šiestich mesiacov roku 2016 bola úspešne realizovaná prijatá stratégia ďalšieho rozvoja technologických segmentov. Táto stratégia sa prejavila zvýšením tržieb a ziskov realizovaných týmito segmentmi. Tieto segmenty dosiahli tržby vo výške 58.9 mil. EUR (minulý rok: 54.6 mil. EUR) a ich zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) tento rast ešte prekonal a vyšplhal sa až na 7,4 mil. EUR (minulý rok: 6,0 mil. EUR).

Tržby, ktoré dosiahli segmenty „Služby“, sa počas prvých šiestich mesiacov roka 2016 zvýšili na 137,5 mil. EUR, kým tržby za prvý polrok 2015 predstavovali 133,6 mil. EUR. Vďaka programom na zvýšenie efektívnosti došlo k zvýšeniu rentability a následne sa zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) zvýšil na 5,6 mil. EUR (minulý rok: 4,8 mil. EUR).

Likvidné finančné prostriedky spoločnosti zostali bez podstatnej zmeny na úrovni 34,0 mil. EUR (minulý rok: 36,9 mil. EUR). Rentabilita vlastného kapitálu dosiahla 34,8% (minulý rok: 35,8%).

Vedenie spoločnosti S&T očakáva, že vo finančnom roku 2016 sa prejavia pozitívne výsledky nastúpeného kurzu expanzie skupiny. Vedenie trvá na svojej prognóze, že tržby dosiahnu 500 mil. EUR. Predpokladá sa, že zisky budú rásť rýchlejšie ako tržby. Hlavnými hnacími silami tohto rastu budú technologické segmenty „Bezpečnosť zariadení“ a „Inteligentné energetické zariadenia“. Tieto segmenty už v minulých rokoch zaznamenali výrazné tempo rastu. Počas prvých šiestich mesiacov roku 2016 zaznamenala nedokončená výroba prudký nárast, pričom k 30.6.2016 dosiahla 198,6 mil. EUR (k 1. januáru 2016: 181,0 mil. EUR). Ešte výraznejší nárast zaznamenali rezervy projektov (project pipeline), kde sa dosiahla úroveň 866,9 mil. EUR (január 2016: 701 mil. EUR). Takáto situácia vytvára predpoklady pre ďalšie zrýchlenie rastu a zdá sa, že v roku 2017 možno realisticky predpokladať zvýšenie tržieb o viac ako 15%.

O spoločnosti S&T AG:
Spoločnosť S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) je vedúcou spoločnosťou v rámci medzinárodnej technologickej skupiny, ktorá zamestnáva okolo 2 400 pracovníkov a vykonáva činnosť v 20 krajinách. Spoločnosť S&T je kótovaná na Frankfurtskej burze cenných papierov v segmente Prime Standard. Spoločnosť S&T je významným dodávateľom IT systémov. Vzhľadom na rozsiahlu ponuku služieb a riešení v oblasti informačných technológií je spoločnosť S&T jedným z najvýznamnejších dodávateľov v tejto oblasti v strednej a východnej Európe. Portfólio S&T obsahuje veľké množstvo vlastných produktov chránených vlastníckym právom, predovšetkým v segmentoch „Zariadenia“, „Bezpečnosť cloudov“ a „Inteligentné energetické zariadenia“.