4.11.2016 | Slovakia

Prezentácia S&T Slovakia na medzinárodnej konferencii UNINFOS 2016

UNINFOS 2016, 9. – 11. novembra 2016, Banská Bystrica

UNINFOS 2016 je trojdňová medzinárodná konferencia organizovaná Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a spoločnosťou EUNIS Slovensko. Cieľom konferencie je vzájomná výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých školách.
Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

S&T Slovakia sa bude na podujatí prezentovať v rámci dvoch prezentácií:
- spoločná prezentácia subjektov UPJŠ, ZDRUŽENIE ATOS – S&T SLOVAKIA a EUNIS SK na tému Integrácia informačných systémov na univerzitách v prvý deň konferencie
- spoločná prezentácia Združenia ATOS – S&T Slovakia na tému Správa veľkých IS v rámci sekcie SAP HANA a Internet of Things na tretí deň konferencie

Viac informácií o programe podujatia: UNINFOS 2016