21.10.2015 | Slovakia

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti S&T Slovakia s.r.o.

Spoločnosť S&T Slovakia oznamuje svojim zákazníkom a obchodným partnerom, že zmenila svoje sídlo v Bratislave.

Nové sídlo S&T Slovakia s.r.o. sa nachádza na adrese Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, v budove TRADE CENTER II na 3. poschodí.

V priebehu najbližších dní bude nová adresa zapísaná v Obchodnom registri SR. Pre účely doručovania zásielok a pošty je nová adresa v platnosti od 21.10.2015.

Ostatné kontaktné a identifikačné údaje spoločnosti ostávajú bez zmeny.