20.1.2015 | Slovakia

Vladimír Husár je novým manažérom divízie medicínskych riešení v S&T Slovakia

Vladimír Husár nastúpil na pozíciu manažéra divízie medicínskych riešení v spoločnosti S&T Slovakia 1. januára 2015. Vo funkcii strieda Karola Slobodu, ktorý v spoločnosti zostáva na pozícii poradcu pre oblasť zdravotnej starostlivosti.

Divízia medicínskych riešení S&T Slovakia sa zaoberá dodávkou špičkových zdravotníckych zariadení ako sú napríklad magnetická rezonancia, počítačová tomografia alebo ultrazvuky do štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadení. Nemenej dôležitou oblasťou, ktorej spoločnosť venuje vysokú pozornosť, sú servisné služby a služby podpory odborného personálu nemocníc.

Vladimír Husár na pozícii manažéra divízie zodpovedá za celkovú stratégiu, vedenie obchodného a servisného tímu, riadenie vzťahov so zákazníkmi a partnermi, ako aj rozvoj nových príležitostí.

„Vladimír nás presvedčil o svojich manažérskych kompetenciách – vynikajúco sa orientuje v prostredí slovenského zdravotníctva, má cenné odborné znalosti produktového portfólia, a čo je veľmi dôležité, má prirodzenú schopnosť viesť a motivovať ľudí. Som presvedčená, že pod jeho vedením divízia Medical potvrdí naše trhové postavenie jedného z hlavných dodávateľov zdravotníckej techniky na Slovensku,“ hovorí Helena Horovčáková, Country Manager spoločnosti S&T Slovakia.

Vladimír Husár pracuje v spoločnosti S&T Slovakia od roku 2008, kde postupne prešiel viacerými obchodnými a riadiacimi pozíciami. Pred nástupom do spoločnosti S&T Slovakia pôsobil v spoločnostiach Siemens a ING Bank. Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.