6.6.2015 | Austria

S&T AG: silný rast pokračuje

- Tržby vzrástli až o 17 % na 92,8 mil. EUR (predošlý rok: 79,2 mil. EUR)
- Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 22 % na 5,8 mil. EUR (predošlý rok: 4,8 mil. EUR)
- Technologické produkty katapultovali hrubé ziskové rozpätie na úroveň 36,1 % (predošlý rok: 32,5 %)

Rast spoločnosti S&T AG (www.snt.at) sa v prvých trhoch mesiacoch finančného roka 2015 ešte viac zrýchlil. Tržby dosiahli 92,8 mil. EUR, čo v porovnaní so 79,2 mil. EUR v prvom kvartáli 2014 predstavuje nárast o 17 %. Príčinou tohto rastu je vstup do segmentu inteligentných energetických zariadení v roku 2014 a výrazné zvýšenie objemu objednávok v segmente bezpečnostných zariadení.

Zlepšenie produktového mixu spoločnosti zahŕňalo pridanie hi-tech inovácií. Vďaka tomu sa hrubé ziskové rozpätie vyvíjalo veľmi priaznivo. Zvýšilo sa z 32,5 % v prvom kvartáli 2014 na 36,1 % v prvom kvartáli 2015. Vyššia pridaná hodnota sa odrazila na 22 % náraste zisku EBITDA, ktorý dosiahol 5,8 mil. EUR (predošlý rok: 4,8 mil. EUR), a na konsolidovanom zisku, ktorý dosiahol 2,7 mil. EUR (predošlý rok: 2,4 mil. EUR).

Transformácia segmentu služieb pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko postupovala podľa plánu. Tržby tohto segmentu klesli z 23,4 mil. EUR v prvom kvartáli 2014 na 19,8 mil. v prvom kvartáli 2015. Hrubé rozpätie segmentu stúplo na 23,3 % (predošlý rok: 19,8 %). Príjmy segmentu sa v tomto období podstatne zvýšili na 0,2 mil. EUR (predošlý rok: -0,1 mil. EUR). Segment služieb pre východnú Európu dokázal zvýšiť tržby o cca 5 % na 45,5 mil. EUR (predošlý rok: 43,5 mil. EUR). Podobne ako v minulosti, rast koncernu v prvom kvartáli 2015 poháňal najmä segment bezpečnostných zariadení. Tržby tohto segmentu stúpli na 16,9 mil. EUR (predošlý rok: 12,0 mil. EUR), s čím dokázali držať tempo aj príjmy segmentu za rovnaký kvartál, ktoré stúpli o 40 % na 2,8 mil. EUR (predošlý rok: 2,0 mil. EUR). Nové produkty a obchodné oblasti ďalej podporia tento trend.

Segment inteligentných energetických zariadení bol založený vo finančnom roku 2014. K celkovým tržbám koncernu v prvom kvartáli 2015 prispel sumou 10,7 mil. EUR (predošlý rok: 0,3 mil. EUR). Z dôvodu prvotných nákladov a investícií do nových produktov vykázaných vo výkaze ziskov a strát segment zaznamenal počiatočnú stratu vo výške 0,8 mil. EUR. Skupinu produktov pre inteligentné siete Patagonia podľa plánu uvedieme na trh v treťom kvartáli tohto finančného roka. Jedinečné vlastnosti týchto produktov spočívajú v ich vylepšených bezpečnostných funkciách. Manažment predpokladá, že ak budeme pokračovať v investíciách do sľubných produktov a technológií, segment inteligentných energetických zariadení začne prinášať zisk v roku 2016.

Na aktívach a likvidite spoločnosti sa v prvom kvartáli 2015 prejavili sezónne efekty. Vlastný kapitál vzrástol na 95,1 mil. EUR (31. 12. 2014: 89,7 mil. EUR), vďaka čomu podiel vlastného kapitálu k 31. 3. 2015 stúpol na 37,6 % (31. 12. 2014: 32,8 %). Likvidita k 31. 3. 2015 klesla na 26,8 mil. EUR (31. 12. 2014: 39,5 mil. EUR). Hlavným dôvodom bol prevažujúci negatívny operatívny peňažný tok na začiatku roka. Tento peňažný tok dosiahol výšku -17,0 mil. EUR (predošlý rok: 0 mil. EUR). Ďalším dôvodom boli pokračujúce investície. Krátkodobé a dlhodobé záväzky voči bankám k 31. 3. 2015 stúpli na 47,1 mil. EUR (31. 12. 2014: 41,0 mil. EUR). Počet zamestnancov spoločnosti bol 2 293 oproti 2 219 k 31. 12. 2014.

Keďže segment inteligentných energetických zariadení vykazuje rast, manažment predpokladá, že S&T Group v aktuálnom finančnom roku dosiahne výrazný, 20 % nárast tržieb, ktoré by mali dosiahnuť 465 mil. EUR. Napriek prvotným nákladom spojeným so segmentom inteligentných energetických zariadení sa má konsolidovaný zisk podľa predpokladov zvýšiť na 15 mil. EUR.

Na rok 2016 sa plánuje dvojciferný nárast tržieb a ešte vyšší zisk. Rekordný objem potvrdených objednávok vo výške 165 mil. EUR a objem plánovaných projektov vo výške 663 mil. EUR potvrdzujú tieto ambiciózne ciele v oblasti rastu.