29.4.2015 | Slovakia

Finále projektu vysokoškolských nápadov SMARTUp Challenge

Študenti pod vedením konzultantov S&T Slovakia zabodovali

Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko zorganizovala v utorok 28. apríla 2015 v Žiline finále projektu vysokoškolských nápadov s názvom SMARTUp Challenge. Jedná sa o medzinárodný projekt, určený pre vysokoškolských študentov, ktorého cieľom bolo riešiť výzvu zameranú na podnikanie a vytváranie pracovných miest.

Spoločnosť S&T Slovakia aktívne podporila tento projekt. Business konzultanti S&T Slovakia pomohli študentským tímom rozvíjať ich myšlienky, navigovať a pripravovať ich ku konkrétnym krokom v projektoch počas celej doby trvania projektu. Vo finále súťaže v Žiline sa stretlo 6 najlepších tímov, ktoré prezentovali rozmanité podnikateľské nápady. Nápady vysokoškolákov hodnotila porota, ktorá vo svojich hodnoteniach prihliadala predovšetkým na obsah prezentovaného nápadu a aplikovateľnosť do reality, podiel kreativity a inovácií, ako aj samotnú prezentáciu na finále. Obidva študentské tímy s podporou konzultantov S&T Slovakia postúpili do finále, s umiestnením na 2. a 4. mieste, a tým získali možnosť účasti v odbornej letnej škole o podnikaní v Rumunsku.

Viac informácií o projekte a podujatí je možné získať v tlačovej správe Junior Achievement Slovensko alebo priamo na stránke študentskej organizácie.