7.8.2015 | Slovakia

Súťaž „JA Europe Company of the Year“ v Berlíne

S&T Slovakia v porote finále súťaže

V dňoch 28. – 31. júla 2015 sa v Berlíne uskutočnilo medzinárodné finále súťaže o najlepšiu študentskú spoločnosť. Súťaž zastrešuje organizácia Junior Achievement Europe. Slovensko reprezentoval tím študentov ATEM z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorý vyhral národné finále so svojím podnikaním v oblasti organických výrobkov. Spoločnosť S&T Slovakia, člen správnej rady JA Slovensko, sa zúčastnila ako člen poroty na voľbe víťazov spomedzi mladých európskych podnikateľských firiem.

Súťaž „JA Europe Company of the Year“ organizuje spoločnosť Junior Achievement Europe, ktorá je najväčším európskym poskytovateľom vzdelávacích programov pre podnikanie. Viac ako 200 študentov z 36 európskych krajín na podujatí spoločne oslávilo svoje podnikateľské úspechy. Súťaž je vlajkovou loďou spomedzi vzdelávacích programov Junior Achievement a dáva študentom možnosť založiť si vlastnú firmu a naučiť sa komplexne riadiť podnik. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby s podporou konzultantov z podnikateľského prostredia. Úspech programu z veľkej časti vďačí veľkej podpore zo strany partnerských spoločností, ktorí pôsobia ako mentori a ponúkajú odborné poradenstvo študentom. Toto „partnerstvo vzdelávania a podnikania“ je zásadné pre odstránenie rozdielov medzi teóriou v triede a skutočným svetom podnikania.

Spoločnosť S&T Slovakia, ako člen správnej rady JA Slovensko, zastupovala všetky partnerské spoločnosti tohto projektu na Slovensku. Pani Helena Horovčáková, Executive Director & Country Manager S&T Slovakia, sa ako člen poroty zúčastnila na hodnotení študentských projektov a voľbe víťazných podnikateľských tímov priamo na finále v Berlíne. „Profesionálne a veľmi inšpiratívne podujatie. Študenti preukázali obrovskú kreativitu, entuziazmus a posun v aplikovaní ekonomickej teórie do praxe,“ zhodnotila úroveň podujatia Helena Horovčáková.

Hlavné ceny z finále si odniesli tímy z Nemecka, Lotyšska a Izraela.

Viac informácií o súťaži na stránke: JAEUROPE a JASR