13.06.2014 | Austria

S&T AG výrazne rozširuje svoj segment spotrebičov a portfólio v oblasti „smart“ energetiky

- Akvizícia majetkového podielu v spoločnosti Affair OOO
- Do tímu pracovníkov S&T Group pribudlo zhruba 600 nových zamestnancov, z ktorých 400 pracuje na inžinierskych pozíciách
- Konsolidované tržby by mali v roku 2015 narásť na 440 miliónov

Spoločnosť S&T AG (www.snt.at) dnes podpísala zmluvu na kúpu 48% podielu akcií v spoločnosti Affair OOO, ktorá sídli v Moskve. Spoločnosť Affair OOO pracuje ako holding s 74,5% podielom vo svojich dcérskych spoločnostiach. Spoločnosť je už dlhé roky aktívnym hráčom v segmente „smart“ energetiky a vývoji softvéru a zamestnáva zhruba 600 zamestnancov, z ktorých veľká časť pracuje na vysoko kvalifikovaných inžinierskych a technických pozíciách. Táto akvizícia demonštruje zámer spoločnosti S&T rozvíjať sektor „smart“ energetiky v rámci segmentu spotrebičov, ktorý predstavuje kľúčovú súčasť rastovej stratégie spoločnosti.

Uvedená akvizícia nielen zlepšuje potenciál skupiny S&T poskytovať pridanú hodnotu v oblasti technológií, ale zároveň aj zanechať výraznú stopu na východoeurópskom trhu. Spoločnosť Affair OOO rozšíri prevádzku spoločnosti S&T AG's v segmentoch spotrebičov s služieb. Ročné výnosy skupiny Affair OOO dosahujú zhruba 70 miliónov EUR. Akvizícia spoločnosti Affair OOO predstavuje príležitosť na využitie synergií vrátane riešení nedávno odkúpenej spoločnosti ubitronix solutions GmbH, ktorej riešenia tiež spadajú do segmentu „smart“ energetiky.

Pri akvizícii podielu v spoločnosti Affair OOO od predošlého majiteľa Kontron AG podporil spoločnosť S&T AG lokálny manažment spoločnosti Affair OOO. Cena akvizície 48% podielu v Affair OOO dosiahla 5,87 milióna EUR. Obchod bude oficiálne uzavretý po zabezpečení povolení zo strany rakúskych a ruských úradov.

Opcia na akvizíciu ďalších 3% hlasovacích práv v Affair OOO spoločnosťou S&T AG zabezpečí aby bola spoločnosť Affair OOO po uzavretí obchodu plne konsolidovaná v ročnej finančnej uzávierke S&T AG. Táto akvizícia bude znamenať, že plánované výnosy skupiny S&T AG v roku 2015 dosiahnu 440 miliónov EUR. Obstarávacie náklady na akvizíciu a integráciu zaťažia konsolidované príjmy S&T AG za rok 2014 čiastkou zhruba v objeme 0,8 milióna EUR. Vývoj obchodných aktivít spoločnosti S&T v segmente spotrebičov za rok 2014 bol úspešný. Vďaka tomu manažment spoločnosti aj naďalej predpokladá nárast konsolidovaného zisku na 12 miliónov. Očakáva sa, že spoločnosť Affair OOO už v roku 2015 navýši konsolidovaný zisk S&T pred úrokom, zdanením, odpismi a amortizáciu (EBITDA) o 3 milióny EUR ročne.