20.05.2014 | Austria

S&T AG: podstatný nárast príjmov v prvom kvartáli 2014

- konsolidovaný zisk narástol na 2,4 miliónov EUR (2013: EUR 2,0 miliónov EUR)
- príjmy narástli na 79,2 miliónov EUR (2013: 76,9 miliónov EUR)
- pomer aktív k vlastnému kapitálu sa vyšplhal na 35,7 %, oproti hodnote 32,4 % k 31.12. 2013

S&T AG (www.snt.at) zaregistrovala za prvé tri mesiace finančného roka 2014 výnosy vo výške 79,2 miliónov EUR (2013: 76,9 miliónov EUR). Hrubé ziskové rozpätie dosiahlo 25,8 miliónov EUR, čo bolo menej ako v predošlom roku (2013: 26,7 miliónov EUR). Nárast výnosov zaznamenaný v segmente spotrebičov spolu s úsporami v nákladoch vo výške 4 % a nárastom ostatných príjmov viedli k podstatnému zvýšeniu zisku pred úrokom, zdanením, odpismi a amortizáciu (EBITDA) na 4,8 miliónov EUR (2013: 3,7 miliónov EUR). Konsolidovaný zisk narástol na 2,4 miliónov EUR (2013: 2,0 miliónov EUR).

Segment spotrebičov dosiahol silný nárast v prvom štvrťroku 2014. Výnosy v tomto segmente narástli až o 32% na 12,3 miliónov EUR (2013: 9,3 miliónov EUR). Zisky v segmente rovnako vzrástli o 32% na 2,0 miliónov EUR (2013: 1,5 miliónov EUR). Prostredníctvom svojho segmentu spotrebičov dosahuje S&T významný podiel na silnom raste v oblasti cloud computingu a bezpečnosti. S&T tiež od marca tohto roka ponúka riešenia v oblasti smart energetiky ako napríklad inteligentné elektrické rozvodné siete (smart electricity grids). Tieto riešenia budú slúžiť ako hnacia sila rýchleho rozvoja v tomto segmente v najbližších rokoch.

Výnosy v segmente produktov dosiahli za prvé tri mesiace roka 2014 23,4 miliónov EUR (2013: 22,0 miliónov EUR). Výsledky mierne utrpeli následkom 2% poklesu kontribučného rozpätia (prebytok celkových ziskov nad celkovými premennými nákladmi). Napriek úsporám v nákladoch zisky zostali v červených číslach, konkrétne na úrovni -0,1 milióna EUR (2013: -0.2 milióna EUR). Tlaky spôsobujúce pokles marží viedli k plánovaniu programu nazvaného Red Flag, ktorý sa zameral na zvýšenie efektivity. Program zahŕňa v priebehu najbližších 12 mesiacov ukončenie poskytovania produktov s nízkou maržou. Tento proces bude spojený s nerealizovaním súvisiacich tržieb, ktorého výsledkom bude pokles tržieb o 18 miliónov EUR a pokles hrubého zisku o 1,5 milióna EUR. Zároveň však tento proces povedie k ušetreniu 2,5 miliónov EUR v nákladoch. Implementácia programu Red Flag povedie k jednorazovému navýšeniu nákladov o zhruba 0,8 milióna EUR. Výnosy v segmente služieb dosiahli 43,5 miliónov EUR (2013: 45,6 miliónov EUR) kým zisky v súlade s plánovaným vývojom dosiahli 0,5 milióna EUR (2013: 0,7 milióna EUR).

Aktíva a likvidita spoločnosti S&T sa aj naďalej vyvíjali veľmi uspokojivo. K 31.3.2014 likvidné prostriedky spoločnosti dosiahli 42,5 miliónov EUR (31.12.2013: 42,9 miliónov EUR). Z dôvodu načasovania konca kvartálu, záväzky voči bankám mierne vzrástli na 55,0 miliónov EUR (31.12. 2013: 52,3 miliónov EUR). Čistý majetok sa ku koncu kvartálu ďalej navýšil na 73,7 miliónov EUR (31.12. 2013: 71,2 miliónov EUR), následkom čoho pomer aktív k vlastnému kapitálu narástol na 35,7% (31.12. 2013: 32,4 %). Prevádzkový cash flow za prvý štvrťrok skončil na nule (2013: -3,6 miliónov EUR).

Stále objednávky k 31.03. 2014 vzrástli o 3,4% na 100,5 miliónov EUR (31.12. 2013: 97,2 miliónov EUR), čo predstavuje plánovaný nárast. Manažment spoločnosti očakáva, že rok 2014 ako celok prinesie napriek očakávanému poklesu výnosov v segmente produktov celkový nárast výnosov vo výške 10%. To by navýšilo tržby S&T nad hranicu 375 miliónov EUR. Tento vývoj bude sprevádzaný korešpondujúcim nárastom ziskov, ktoré by podľa očakávaní mali prekonať 12 miliónov EUR.