4.11.2014 | Slovakia

Konferencia „Smart Metering 2014 - ako ďalej…“ S&T Slovakia je hlavným partnerom podujatia.

Organizátor eFocus.sk pripravil 4. ročník konferencie na tému inteligentnej energetiky.

Konferencia Smart Metering 2014 sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2014 v Kongresovom centre Technopol v Bratislave. Jej cieľom je prezentovať aktuálny vývoj v EÚ, praktické skúsenosti z iných členských štátoch a prvé výstupy z pilotných projektov nasadzovania inteligentných meračov a načrtnutie stratégie ďalšie postupu.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov energetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Skupina S&T sa strategicky zameriava na sektor inteligentnej energetiky a aj prostredníctvom akvizičných aktivít postupne rozširuje svoje portfólio zariadení, riešení a služieb v tejto oblasti. Súčasťou skupiny S&T sú tri významné spoločnosti so špecializáciou na oblasť smart energy - americká Networked Energy Services Corporation (NES), rakúsky ubitronix system solutions a ruská spoločnosť RT Soft. S&T tak získala v riešeniach inteligentnej energetiky novú, silnú kompetenciu s veľkým potenciálom v regióne svojej pôsobnosti.

S&T riešenia pre inteligentnú energetiku prinášajú jednotný systém pre manažment inteligentnej energetiky, z ktorého môžu prosperovať všetci - spotrebitelia, distribučné spoločnosti a predajcovia energií. Na Slovensku budú riešenia predstavené prostredníctvom konferencie „Smart Metering 2014 - ako ďalej…“ už 20. novembra 2014 v Bratislave. Na podujatí aktívne vystúpi Peter Frisch, obchodný riaditeľ spoločnosti ubitronix system solutions, ktorá je členom skupiny S&T. V prezentácii s názvom „Unified Intelligent Energy Management – Smart Metering is enabling the Smart Grid“ predstaví komplexnosť a silu riešení „S&T Smart Energy“ a súčasne predstaví spoločnosť S&T ako dodávateľa riešení, ktoré pokrývajú jej obchodné značky NES, ubitronix a RT Soft. Prezentované riešenia sa budú opierať o konkrétne zákaznícke prípadové štúdie.

Podrobné informácie o programe konferencie nájdete na webovej stránke podujatia.