3.10.2014 | Slovakia

S&T AG rozširuje svoje technologické portfólio v oblasti Smart Energy.

Protimonopolný úrad schválili nákup podielu v kalifornskej spoločnosti Networked Energy Services Inc.

S&T urobila ďalší výrazný krok na ceste k rozširovaniu podnikateľských aktivít v oblasti Smart Energy zakúpením divízie modernizácie sietí americkej spoločnosti Echelon Corporation. Uvedená činnosť teraz prešla pod spoločnosť Networked Energy Services Corporation (www.networkedenergy.com), ktorá bola založená za týmto účelom.

Networked Energy Services Corporation (NES) v minulosti fungovala ako divízia modernizácie sietí v rámci Echelon Corporation. Nová spoločnosť si ponechala svoje najdôležitejšie vedeckovýskumné pracovisko v Silicon Valley (Kalifornia) a zároveň vzniklo nové centrum inovácií aplikácií a softvéru v meste Fargo (Severná Dakota). NES je v súčasnosti jednou z popredných firiem pôsobiacich v oblasti inteligentných energetických riešení. Spoločnosť vyvíja a vyrába hardvérové a softvérové riešenia založené na protokole OSGP (Open Smart Grid Protocol) určené pre inteligentné elektrické rozvodné siete. Milióny týchto výrobkov nainštalovali a úspešne používajú firmy, ktoré sú v daných sieťových odvetviach špičkou na trhu. Medzi zákazníkov spoločnosti patria napr. Vattenfall, EON, Fortum, Duke Energy a mnohí ďalší dôležití hráči na trhu.

NES sa zameriava primárne na predaj svojho systému NES, ktorý zahŕňa softvér pre dátové centrá firiem pôsobiacich na trhu sieťových odvetví, aplikačné uzly inštalované v teréne a zariadenia kompatibilné s protokolom OSGP poskytujúce pokročilé funkcie merania, riadenia a zberu údajov v sieťach. NES predáva svoje výrobky prostredníctvom zmluvných predajcov (VAR), medzi ktorých patria spoločnosti ako LG CNS, Mitsubishi a Schneider Electric. Spoločnosť je zároveň lídrom na trhu transformácie tradičných elektrických rozvodných sietí na inteligentné. Takéto siete umožňujú prenos údajov vďaka použitiu inteligentných sieťových komponentov inštalovaných medzi dodávateľmi energií a spotrebiteľmi. Tieto komponenty zvyšujú účinnosť sietí a umožňujú vznik nových služieb a modelov výpočtu výšky faktúr založených na ponuke a dopyte. Takéto siete zároveň urýchlia rozširovanie trvale udržateľných energetických sietí a umožnia spotrebiteľom aktívne sa podieľať na šetrení energie.

Kúpa NES bola schválená zodpovednými protimonopolnými úradmi. Transakcia bola uzatvorená 30. septembra 2014. S&T vlastní v novej spoločnosti 40% podiel, zvyšok je majetkom finančného investora. Zároveň sa pripravuje predaj tohto podielu strategickým investorom z Ázie a blízkeho východu. Potrebné návrhy zmlúv už existujú.

Smart siete
...sú „inteligentné". V praxi to znamená, že umožňujú obojsmernú komunikáciu medzi dodávateľmi energie a spotrebiteľmi. Inteligentné merače inštalované v priestoroch zákazníkov komunikujú s centrálnym systémom prostredníctvom nízkonapäťovej siete. Centrálny systém zoskupuje prijímané údaje podľa komponentov inteligentnej siete. Tieto toky dát umožňujú monitorovať úroveň využitia siete v reálnom čase. To zasa umožňuje inteligentné rozdeľovanie záťaže. Zároveň to umožňuje určovať cenu elektriny na základe dopytu a ponuky. Jedným z hlavných dôvodov zavádzania inteligentných sietí je rastúci podiel energie pochádzajúcej z alternatívnych zdrojov. Je to najmä preto, lebo v minulosti používané sieťové technológie nedokážu pracovať s takýmito charakteristikami systémov.

S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) je kótovaná v segmente Prime Standard na Frankfurtskej burze cenných papierov. Spoločnosť má približne 2 100 zamestnancov. Pôsobí v 20 krajinách. S&T je jedným z najväčších dodávateľov informačných systémov v Rakúsku a východnej Európe. Portfólio produktov S&T je veľmi široké a obsahuje množstvo proprietárnych systémov. Tieto produkty sa využívajú primárne v sektoroch smart energy, cloud, bezpečnosť a mobilné IT. Portfólio je rozložené naprieč strednou a východnou Európou. S&T začala pôsobiť v oblasti „smart energy“ v roku 2014. Do tejto oblasti v súčasnosti patrí NES (www.networkedenergy.com), rakúska Ubitronix GmbH (www.ubitronix.at) a dcérsky podnik skupiny RTSoft (www.rtsoft.ru/en). Tieto spoločnosti poskytujú S&T bezkonkurenčné portfólio inteligentných energetických technológií. Vďaka nemu môže S&T ponúkať v danej oblasti komplexné plošné riešenia.