19.5.2014 | Slovakia

S&T Slovakia je sponzorom konferencie iDEME 2014

Konferencia o informatizácii verejnej správy.

19. júna 2014 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční 7. ročník odbornej konferencie iDEME OPIS. Konferencia sa koná pod záštitou Úradu vlády SR. Spoluorganizátorom konferencie je Riadiaci orgán OPIS na ÚV SR. S&T Slovakia je sponzorom podujatia.

O konferencii
Konferenciu iDEME Bratislava pripravujú Partnerstvá pre prosperitu a jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.