5.12.2014 | Slovakia

SMARTUp Challenge: S&T Slovakia podporuje rozvoj podnikateľských zručností študentov

S&T Slovakia je partnerom nového projektu neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko

SMARTUp Challenge je medzinárodný projekt, ktorý pomáha rozvíjať mladým ľuďom vo veku 18 až 26 rokov na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v Bulharsku podnikateľské zručnosti a podporuje vytváranie nových pracovných miest. Študenti, ktorí sa zapoja do aktivity, absolvujú niekoľko fáz projektu, počas ktorých si budú rozvíjať povedomie o význame podnikania, svoje inovačné zručnosti, a to všetko prostredníctvom práce na reálnom projekte. S&T Slovakia je aktívnym partnerom projektu. Business konzultanti S&T Slovakia pomôžu študentským tímom rozvíjať ich myšlienky, navigovať a pripravovať ich ku konkrétnym krokom v projektoch, a zároveň sa budú podieľať na záverečnom hodnotení najlepších projektov.

Projekt bol zahájený v novembri 2014 spustením registrácie študentov do projektu. V tejto fáze študenti súčasne predkladali návrh riešenia na zadanú výzvu, ktorá znie: „Nezamestnanosť mladých ľudí dosahuje vysoké čísla a to v rámci celej Európy. Navrhnite a vytvorte inovatívny projekt alebo podnikateľský plán, ktorý vytvorí 2 – 5 pracovných miest pre mladých ľudí do júna 2015.“

Druhá fáza projektu s názvom Young Innovators Day predstavuje jednodňové stretnutie 50 najlepších študentov s konzultantmi z praxe a samotná práca na jednotlivých projektoch. Stretnutie sa koná v utorok 9. decembra 2014 v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Konzultanti S&T Slovakia sa budú aktívne venovať študentským tímom, riešiť spolu s nimi kľúčové otázky, poskytovať im spätnú väzbu, a tak pomáhať rozvíjať ich návrhy do konkrétneho podnikateľského plánu. Projekt bude ďalej pokračovať až do marca 2015, kedy bude zavŕšený vyhodnotením prác, pričom 10 najlepších študentov postúpi na päťdňovú letnú školu SMARTUP International Summer School v Rumunsku.

S&T Slovakia je partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko už 12 rokov. Počas tohto obdobia podporila mnoho projektov, ktoré organizácia realizovala v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku.

Viac informácií o projekte SMARTUp Challenge nájdete na stránke projektu.