22.01.2013 | Slovakia

Odborný seminár: Riadenie obstarávacieho procesu

Spoločnosti S&T Slovakia a Microsoft Slovakia Vás pozývajú na odborný seminár na tému Riadenia obstarávacieho procesu.

Potrebujete Vaše obstarávacie procesy:
• sprehľadniť a zjednotiť?
• prepojiť s prípravou a schvaľovaním dokumentov?
• sledovať z pohľadu projektov?
• riadiť podľa zákona o verejnom obstarávaní?
• potrebujete zlepšiť kontroling a znížiť náklady na vaše obstarávanie?

Na seminári Vám predstavíme riešenie na riadenie komplexných procesov obstarávania, ktoré pokrýva celú oblasť činností od definície požiadaviek jednotlivých podnikových útvarov, schvaľovania, pripomienkovania, prípravy rozpočtov, procesov tendrovania až po uzatvorenie kontraktu.

Program:
09.00 – 09.30 Registrácia
09.30 – 11.30 Riadenie obstarávacích procesov
11.30 – 12.30 Obed

Registrácia:
Váš záujem o účasť na seminári potvrďte na adrese ludmila.hodasova@snt.sk v termíne do 11. februára 2013.

Miesto konania:
Priestory Microsoft Slovakia, Apollo BC II, Block E, 3. poschodie, Prievozská 4D, 821 09, Bratislava

Pozvánka:
Pozvánku v PDF formáte si môžete stiahnuť tu.

Prílohy:
MS OBSTARAVANIE SK 2013 PDF
MS VEREJNE OBSTARAVANIE SK 2013 PDF