25.02.2013 | Slovakia

Spoločnosť S&T Slovakia predstavila aplikáciu pre obstarávanie

Zjednodušenie systému obstarávania od úvodného plánovania rozpočtov cez zadanie požiadavky až po uzavretie zmluvy je aktuálnou témou pre slovenské spoločnosti. Potvrdzuje to záujem o seminár Riadenie obstarávacieho procesu, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dňoch v Bratislave. Podujatie, na ktorom spoločnosť S&T Slovakia predstavila vlastnú aplikáciu pre riadenie obstarávania, organizovala spoločnosť s podporou spoločnosti Microsoft Slovakia.

„Reagujeme na požiadavky našich zákazníkov, ktorí od svojho nákupného oddelenia očakávajú výber a následné riadenie dodávateľov. Dodávateľov, ktorí poskytnú svoje výrobky alebo služby nielen za čo najlepšiu cenu, ale aj v požadovanej kvalite. Neustále hľadanie úspor kladie na nákupcov tlak vyjednávať o cene. Na druhej strane ich biznis kolegovia od nich očakávajú, že vybraní dodávatelia splnia všetky kvalitatívne či funkčné požiadavky,“ hovorí Peter Dovhun, Country Manager S&T Slovakia.

Komunikácia vo vnútri firmy, od vytvorenia a potvrdenia všetkých funkčných očakávaní, cez revíziu ponúk, schválenie finálnych zmlúv až po následné sledovanie plnenia, je náročný proces. Týka sa administratívy, sledovania termínov, dodržania schvaľovacieho postupu či množstva dokumentov, ktoré sú v obehu. „Počúvali sme našich zákazníkov a vytvorili sme pre nich aplikáciu, ktorá im prinesie úsporu času, zautomatizovanie väčšiny procesov a absolútnu kontrolu nad samotným výberom i následným riadením dodávateľov,“ dodáva Peter Dovhun.

„Na obstarávanie sa pozeráme ako na celok. Tento proces obsahuje množstvo úloh a dokumentov, ktoré si medzi sebou vymieňajú účastníci. Naše riešenie umožňuje toto všetko zosystematizovať a zjednodušiť a tak maximalizovať úspory. Systém umožňuje nákupcom vyjednávať o najlepšej cene, pretože im poskytuje všetky relevantné informácie potrebné pre ich rozhodovanie,“ hovorí o riešení spoločnosti S&T Slovakia Martin Kováč, delivery manager pre Microsoft solutions.

Riešenie pre riadenie obstarávacieho procesu je postavené na platforme nástrojov Microsoft Dynamics CRM 2011 a Sharepoint. Umožňuje ovládanie v Outlooku alebo webovom klientovi, jednoduché definovanie a parametrizáciu procesov, integráciu na ERP (SAP) a aukčné portály a možnosť používať kompletnú funkcionalitu na tabletoch a smartfónoch.

Bližšie informácie o produkte: TU!