27.03.2013 | Slovakia

Spoločnosť S&T Slovakia potvrdila svoju pozíciu v IT na Slovensku

„Pozitívny medziročný rast je výsledkom nastavenej stratégie orientácie na kľúčové trhové segmenty, na kvalitu našich služieb pre zákazníkov a na dlhodobé kontrakty. Spoločnosť v roku 2012 investovala do inovácií a nových technologických riešení. Teší nás, že výsledkom nášho úsilia je ocenenie riešení S&T Slovakia ako prvej slovenskej spoločnosti s najvyššou úrovňou partnerstva pre SAP. Zároveň sme radi, že naši zákazníci oceňujú vysokú kvalitu a pridanú hodnotu našich riešení,“ zhodnotil dosiahnuté výsledky za rok 2012 Country Manager S&T Slovakia, Peter Dovhun. Spoločnosť S&T Slovakia v roku 2012 ďalej získala ocenenie Microsoft Industry Award za najlepšie zákaznícke Cloud Computing riešenie na Slovensku.

Vďaka investíciám do technologických inovácií spoločnosť dosiahla partnerský status Silver Citrix Solution Advisor, a následne začala realizáciu riešenia virtualizácie na platforme Citrix pre významnú nadnárodnú spoločnosť v sektore finančných služieb. Ďalším z výsledkov inovácie riešení je aj leasingový informačný systém, ktorý spoločnosť v súčasnosti nasadzuje u jednej z najväčších lízingových spoločností v krajine. Ide o riešenie na báze MS Dynamics, ktoré zásadne zjednodušuje lízingovú agendu. S&T Slovakia zároveň v roku 2012 úspešne uzavrela komplexnú realizáciu podnikového a dátového systému pre Slovakia Steel Mills, oceliareň postavenú na zelenej lúke.

Pozitívne výsledky dosiahla v roku 2012 aj medicínska divízia S&T Slovakia, ktorá sa venuje distribúcii technologických riešení pre zdravotníctvo. Potvrdením líderstva je ocenenie najlepší distribútor Philips Healthcare v regióne Strednej a Východnej Európy, ktoré spoločnosť získala v uplynulých dňoch.

„Kľúčovou výzvou pre rok 2013 je nielen udržať nastúpený trend z minulého roka, ale identifikovať nové príležitosti ako riešenia S&T Slovakia môžu pomôcť súčasným a budúcim klientom uspieť na trhu,“ dodal P. Dovhun.