05.04.2013 | Slovakia

Cena S&T Slovakia pre úžitkový produkt študentskej firmy

S&T Slovakia je už viac ako 10 rokov partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku.

V rámci Veľtrhu študentských spoločností, ktorý sa uskutočnil v marci tohto roka, S&T Slovakia osobitne ocenila projekty študentov stredných a vysokých škôl z pohľadu úžitkovosti ich produktu. Prvé miesto si odniesli študenti Obchodnej akadémie z Partizánskeho, ktorí vyrobili a predávali keksíky Fruit boom a Cereálky. Študentský tím zároveň získal ocenenie Top podnikateľský plán a Top podnikateľská prezentácia. Mladí obchodníci budú zároveň reprezentovať Slovensko na Medzinárodnom veľtrhu študentských spoločností v júli tohto roka v Londýne.

S&T Top úžitkový produkt

1. miesto - Fertilité, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

2. miesto - UNITAS, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

3. miesto - STROM, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Veľtrh študentských spoločností sa uskutočnil pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky. „Som veľmi rád, že cez tieto projekty sa mladí študenti naučia také poznatky, ktoré neskôr využijú aj na vyšších stupňoch škôl – na vysokých školách a univerzitách. To, že simulujú fungovanie reálnej firmy ich aj lepšie pripraví do skutočného pracovného podnikateľského prostredia,“ uviedol pri príležitosti veľtrhu Prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič.

„Bez finančnej a vecnej podpory súkromného sektora by sme nevedeli projekty ako aplikovaná ekonómia zavádzať do škôl a poskytovať tiež s potrebnými tréningami učiteľov bezplatne. Osobne verím, že týmto spôsobom si spoločnosti budujú generáciu lepšie pripravených zamestnancov a spolupracovníkov,“ povedala programová manažérka Junior Achievement Slovensko, Linda Sombatiová.

„Videl som veľa zaujímavých nápadov plných invencie. Mladých, ktorí majú pocit, že chcú niečo dokázať a neboja sa konkurentov, sú plní odhodlania pokúsiť sa nájsť niečo, čo je pre nich, okolie a prírodu fajn. Je zaujímavé počúvať mladých, čo sa snažia zarobiť peniaze v školskom bufete aj cez soboty a nedele, a potom ich bezodplatne investovať do prípravy a realizácie školení pre žiačikov a seniorov o rizikách internetu... Proste podnikanie, tak ako má byť. S prehrami, ale aj úspechmi! Pre mňa to bola reálna skúsenosť, že keď sa chce, tak sa to dá,“ povedal Vladimír Magvaši, business development manager S&T Slovakia a člen poroty Veľtrhu študentských spoločností.

Všetky programy Junior Achievement Slovensko sú postavené na metodike “learning by doing“. Podpora a prepojenie biznis sektoru so školským sú pre naše vzdelávacie programy veľmi dôležité. Pre predmet aplikovaná ekonómia to znamená, že študenti si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Študenti si založia vlastnú študentskú spoločnosť na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta z praxe funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.