19.06.2013 | Slovakia

PRIESKUM: Pre úspešný obchod je najdôležitejšie dobré zacielenie

Štyria z piatich manažérov zodpovedných za rozvoj obchodných príležitostí považujú za najdôležitejšie presné cielenie ponúk pre definované skupiny zákazníkov. Naopak, využitie sociálnych sietí zatiaľ nie je pre veľké firmy prioritou. Vyplýva to z prieskumu realizovaného spoločnosťou S&T Slovakia.

Spoločnosť S&T Slovakia uskutočnila v máji tohto roka prieskum medzi významnými slovenskými spoločnosťami. Zisťovala, ktoré priority sú pre manažérov najdôležitejšie pri rozvíjaní obchodných príležitostí. Prieskumu sa zúčastnili zástupcovia výrobných firiem, obchodných spoločností, IT sektora aj sektora služieb. Až 83% opýtaných považuje za rozhodujúce správne zacielenie ponúk.

Sledovanie a vyhodnocovanie obchodných aktivít je pre slovenských manažérov hneď druhou najvyššou prioritou. Všetci z odpovedajúcich sa zhodujú na tom, že ide o dôležitú úlohu, pričom pre 42 % je vyhodnocovanie rozhodne dôležité. Prieskum S&T Slovakia ďalej ukázal, že manažéri majú radi vo svojej agende poriadok. Polovica z nich zaradila medzi najvýznamnejšie priority jednotnú a štruktúrovanú evidenciu údajov o zákazníkoch a 40,7% považuje za podstatné sledovanie nákladov na získanie nových zákazníkov.

Napriek tomu, že využívanie sociálnych médií rastie, slovenské firmy im ako nástroju na podporu obchodných činností veľmi nedôverujú. Ani pre jedného z opýtaných nepatrí Facebook, Twitter či iná sociálna sieť medzi najvyššiu prioritu pre ich biznis. Aj keď 17% tých, ktorí rozhodujú o oslovovaní zákazníkov, radí sociálne médiá medzi rozhodne dôležité, celkový rating tejto priority je 3,67 z päťstupňovej škály. Na porovnanie, priorita cielenia ponúkaných tovarov a služieb dosiahla hodnotu 4,67.
„V budúcnosti určite očakávame nárast záujmu o riešenia, ktoré prepoja informácie o zákazníkoch s ich správaním na sociálnych sieťach, a umožnia tak spoločnostiam lepšie porozumieť náladám svojich zákazníkov,“ hovorí Martin Kováč, Delivery Manager S&T Slovakia pre oblasť nasadzovania systémov pre riadenie vzťahov so zákazníkmi.