02.01.2012 | Austria

S&T začína s novým riadiacim tímom

• Zlepšený obchodný model
• Zameranie na región strednej a východnej Európy a technológie
• Súčinnosť so spoločnosťou Quanmax
• Vyvážený výsledok v Q4/2011

Nové vedenie, lepší obchodný model a finančne silní vlastníci opäť zmenia S&T na ziskovú spoločnosť. "Ideme plnou parou vpred do nového roka a sme v procese optimalizácie obchodného modelu S&T a ukončovania stratových činností," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti S&T Hannes Niederhauser.

S&T bude znovu generovať zisk a neustále zvyšovať tieto príjmy na základe trojfázového plánu. Prvá fáza „návratu k normálu" je v plnom prúde, a predstavuje získať naspäť dôveru zákazníkov a zamestnancov. V fáze „lepší business", ktorá sa začne v roku 2012, budú optimalizované procesy a štruktúry v spoločnosti a budú dosiahnuté zisky. "Vzdialime sa od čisto hardvérového podnikania na spoločnosť S&T, inovátorskeho developera s profesionálnymi službami, ktorá sa zaoberá IT záujmami svojich zákazníkov," dodáva generálny riaditeľ Niederhauser.

Činnosti spoločnosti sa rozširujú na základe optimálneho využitia synergií, ktoré so sebou priniesla skupina Quanmax a posilňuje sa pozícia spoločnosti na celom trhu pôsobnosti, aj v Rakúsku. Spustením tretej fázy v roku 2013, podnikové činnosti budú plne sústredené na technológie - ale nie skôr, než budú prepojené všetky zdroje v rámci celej skupiny S&T. "Vo východnej Európe je poskytovanie služieb už dobre vyvinuté. V Rakúsku, budeme musieť rozšíriť portfólio pridaním profesionálnych služieb. Existujúce know-how vo východnej Európe sa bude uplatňovať v Rakúsku, " uzatvára Niederhauser.

Výhľad

Najnovšie údaje poukazujú na potenciál S&T v 13 krajinách východnej Európy. Takmer všetky dcérske spoločnosti S&T podnikajú ziskovo, zvládli krízu kreatívne a ďalej rozvíjali svoje podnikanie. Profesionálne služby v oblasti outsourcingu a bezpečnosti by mali umožniť S&T na získanie nových, veľkých medzinárodných kontraktov. V roku 2012 S&T chce dosiahnuť tržby vo výške 220 miliónov EUR a čistý zisk v objeme približne 2 milióny EUR.