29.06.2012 | Slovakia

S&T Slovakia je prvým VAR partnerom na Slovensku s certifikátom Partner Center of Expertise

PCOE (Partner Center of Expertise) certifikácia je nevyhnutná podmienka pre všetkých VAR partnerov, ktorí realizujú služby v oblasti podpory SAP riešení. Absolvovanie certifikačného programu vedie k udeleniu oprávnenia, ktoré následne umožňuje VAR partnerovi ponúkať podporu a služby údržby svojim koncovým zákazníkom. Udelený certifikát SAP zákazníkom zaručuje, že minimálny súbor nástrojov podpory štandardov SAP, zručností so súvisiacimi riešeniami a nástrojmi, kvality a požiadaviek na dodávku údržbových služieb je partnerom splnený.

Vykonaný audit služieb a podpory SAP potvrdil, že spoločnosť S&T Slovakia poskytuje svojim zákazníkom služby a podporu v súlade s aktuálnymi technickými a organizačnými štandardmi.

S&T Slovakia kompetencie pre SAP riešenia a služby
S&T Slovakia poskytuje konzultačné služby pre platformy SAP Business Suite a SAP All-in-One. Na Slovensku sa spolupráca s SAP AG datuje od roku 1993, kedy sa spoločnosť VARIAS stala jej prvým partnerom v Slovenskej a Českej republike (VARIAS je súčasťou skupiny S&T od roku 2005). Spoločnosť S&T Slovakia dlhoročne patrí medzi najvýznamnejších partnerov spoločnosti SAP na slovenskom trhu. K dnešnému dňu má na konte viac ako 200 projektov implementácie systémov SAP. Praktické skúsenosti S&T Slovakia s projektmi v rôznych odvetviach svedčia o vysokej úrovni znalostí nielen v oblasti informačných technológií, ale aj hlbokých znalostiach podnikových procesov v odvetviach priemyselnej výroby, obchodu, telekomunikácií, verejných služieb, finančných služieb a tiež v odvetviach sieťových služieb.

certifikat