04.01.2012 | Slovakia

Juraj Saktor je riaditeľom pre rozvoj a stratégiu

Juraj
Juraj Saktor je na pozícii riaditeľa pre rozvoj a stratégiu zodpovedný za produktovú a marketingovú stratégiu spoločnosti. Zároveň ako člen vrcholového manažmentu je spoluzodpovedný za dosahovanie a plnenie celkových firemných cieľov, s hlavným zameraním na získavanie nových obchodných príležitostí v rámci produktového portfólia S&T Slovakia.

Pred nástupom do S&T Slovakia pracoval 14 rokov v spoločnosti exe spol. s r.o. Od 1. septembra 2007 zastával pozíciu výkonného riaditeľa. Zodpovedal za firemnú stratégiu a naplnenie celkovej vízie spoločnosti, koordináciu piatich divízií, zastupovanie spoločnosti navonok, za budovanie a vzostup obchodných a partnerských vzťahov. V predchádzajúcom období pôsobil v spoločnosti exe na pozíciách vedúceho oddelenia služieb a riešení a senior konzultanta.